ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن(جلد یک) گروه واژگان آخر - احضاء

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 90000 ریال

برای شناخت قرآن و ورود به معارف آن، به دانشی نیازمندیم که آن را علوم قرآن نامیده‌اند. از‌آنجا‌که اهل‌بیت: قرین قرآن و داناترین مردم به معارف درونی و علوم پیرامونی آن هستند، پژوهش دربارة علوم قرآنی و تدوین آن براساس نگاه آنان اهمیت بسیاری دارد. این علوم در لابه‌لای احادیث اهل‌بیت: وجود دارد؛ ولی در حد شایسته به آنها توجه نشده است. کتاب حاضر می‌کوشد علوم قرآن را از احادیث اهل‌بیت: استخراج کند و بدین طریق جایگاه و نقش آن بزرگواران را در بنیان این علم بنماید. این کتاب با گذاشتن زوایای جدیدی از علوم قرآن در مقابل پژوهشگران می‌تواند زمینة تحقیقات تازه‌ای را فراهم کند.
فراهم آورده است.

کتاب های مشابه

فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن(جلد یک) گروه واژگان آخر - احضاء
فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن(جلد یک) گروه واژگان آخر - احضاء
90000 ریال
فرهنگ نامه تحلیل...

گروهی از محققین...
نظریه پردازی قرآن بنیان: رهیافت های توسعه روش نظریه پردازی
نظریه پردازی قرآن بنیان: رهیافت های توسعه روش نظریه پردازی
0 ریال
نظریه پردازی قرآن...

سعید بهمنی
درآمدی بر تربیت هیجانی و عاطفی از منظر قرآن کریم
درآمدی بر تربیت هیجانی و عاطفی از منظر قرآن کریم
0 ریال
درآمدی بر تربیت ه...

علیجان کریمی
دانشنامه قرآن کریم ؛ ویژه نوجوانان جلد اول؛ آب، اسباب نزول
دانشنامه قرآن کریم ؛ ویژه نوجوانان جلد اول؛ آب، اسباب نزول
80000 ریال
دانشنامه قرآن کری...

مظفر سالاری
دانشنامه قرآن کریم ؛ ویژه نوجوانان جلد دوم؛ اسباط ، انفاق
دانشنامه قرآن کریم ؛ ویژه نوجوانان جلد دوم؛ اسباط ، انفاق
80000 ریال
دانشنامه قرآن کری...

مظفر سالاری
دانشنامه قرآن کریم - ویژه نوجوانان جلد سوم؛ انفال ، پیه
دانشنامه قرآن کریم - ویژه نوجوانان جلد سوم؛ انفال ، پیه
80000 ریال
دانشنامه قرآن کری...

مظفر سالاری
مهمانی بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام
مهمانی بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام
0 ریال
مهمانی بر اساس آم...

عیسی عیسی زاده
سفر بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام
سفر بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام
0 ریال
سفر بر اساس آموزه...

عیسی عیسی زاده

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.