ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره پنج؛ بهار و تابستان 1397 - (نسخه PDF)

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 0 ریال

فرونسیس لز دو یبخث هستی و ماهیت در اندیشه هایدکر و ملاصدرا قابل مقایسه است.هایدگر از بحث هستی شناختی به برتری فروسیس بر تمامی انحاء کشف و گشودگی دازاین همچون اپیستمه، تخنه و سوفیا قائل است، اما ملاصدرا به تاسی از دیگاه ارسطو،سوفیا را به عنوان امکان اصیل انسان معرفی کرده وبه برتری سوفیا برتمامی علوم و حتی فروسیس قائل شده است.

کتاب های مشابه

دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره پنج؛ بهار و تابستان 1397
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره پنج؛ بهار و تابستان 1397
0 ریال
دوفصلنامه؛ پژوهش...

گروهی از محققین...
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره چهارم؛ پاییز و زمستان 1396
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره چهارم؛ پاییز و زمستان 1396
0 ریال
دوفصلنامه؛ پژوهش...

گروهی از محققین...
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره سوم؛ بهار و تابستان 1396
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره سوم؛ بهار و تابستان 1396
0 ریال
دوفصلنامه؛ پژوهش...

گروهی از محققین...
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره اول؛ بهار و تابستان 1395
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره اول؛ بهار و تابستان 1395
0 ریال
دوفصلنامه؛ پژوهش...

گروهی از محققین...
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره دوم؛ پاییز و زمستان 1395
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره دوم؛ پاییز و زمستان 1395
0 ریال
دوفصلنامه؛ پژوهش...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.