ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فصلنامه نقد و نظر شماره 98 تابستان 1399 - (نسخه PDF)

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 70000 ریال

کسی نیست که با پرسش از زندگی پس از مرگ روب هرو نشده باشد. از آنجا که پیامبران الهی و اوصیای ایشان پیغام الهی را در بارۀ زندگی پس از مرگ به مردم ابلاغ کرد هاند، در این پژوهش تلاش می شود.
نشان داده شود درک ضرورت این ابلاغ در نهاد هر انسانی هست و شناسایی آن تنها نیازمند آشکارسازی است؛ از این رو به روش عقلی روشن می شود نظام احسن آن گاه درک خواهد شد که هیچ بخشی از آن نادیده گرفته نشود. اگر جهان طبیعت بدون جهان پسین وارد عقل شود، در برابر
پرسش های عقل نظری به خلأ تبیین بر می خورد. این خلأ تبیین در عقل عملی حکایت دیگری دارد.
عقل عملی نه تنها آدمی را به سوی فعل اخلاقی سوق می دهد و او را بدان مکلف می سازد، بلکه جهان اخلاق را در کنار جهان طبیعت قرار م یدهد تا معقولیت آن را به اتمام رساند. عقل بدون جهان اخلاق و زندگی اخلاقی در پس زندگی در طبیعت نمی تواند از معقولیت عمل اخلاقی پشتیبانی تام کند. در این نوشتار می کوشیم تا با استفاده از مفاهیم اخلاقی بر ضرورت وجود جهان دیگر استدلال کنیم. این استدلال با بهر همندی از مقدماتِ در دسترس همگان می کوشد خود را به مرتبۀ احتجاج برساند. نقطۀ عزیمت این استدلال، فهم عام از مفهوم اخلاقی « وظیفه » است.

کتاب های مشابه

رفتار با فرزند بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
رفتار با فرزند بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
50000 ریال
رفتار با فرزند بر...

عیسی عیسی زاده
رفتار با همسر بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
رفتار با همسر بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
50000 ریال
رفتار با همسر بر...

عیسی عیسی زاده
تحلیل  و  بررسی مسئله توقیت با رویکرد کلامی
تحلیل و بررسی مسئله توقیت با رویکرد کلامی
80000 ریال
تحلیل و بررسی م...

مجتبی گودرزی
فصلنامه علوم قرآن و حدیث سال اول، شماره اول، پاییز 1398
فصلنامه علوم قرآن و حدیث سال اول، شماره اول، پاییز 1398
50000 ریال
فصلنامه علوم قرآن...

گروهی از محققین...
بررسی تاریخی کارکرد دینی و سیاسی اماکن مذهبی تهران در عصر قاجار
بررسی تاریخی کارکرد دینی و سیاسی اماکن مذهبی تهران در عصر قاجار
50000 ریال
بررسی تاریخی کارک...

حامد قرائتی
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 5
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 5
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 6
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 6
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 4
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 4
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.