ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فصلنامه نقد و نظر شماره 99 پاییز 1399

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 50000 ریال

دیوید هیوم، از فیلسوفان تجربه‌گرا، با رصد خاستگاه تصورات و اعتقادات، مفادشان را توضیح می‌دهد؛ زیرا به اعتقاد او بر پایه اصل نسخه‌برداری، تصور و اعتقادی که خاستگاه مبهمی داشته باشد و نتوان آن را به انطباع مشخصی بازگرداند، محتوای مشخصی ندارد و پوچ است. هیوم همین رویکرد را در تبیین منشأ و مفاد اعتقاد به نفس/خود/ روح آدمی پی می‌گیرد و به این نتیجه می‌رسد که اعتقاد به نفس، نه امری عقلی و نه شهودی (موضع سلبی)، بلکه ناشی از تخیّل است و از‌همین‌رو خطاآمیز و در‌عین‌حال گریزناپذیر است (موضع ایجابی). در نوشتار پیش‌‌ رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، تبیین هیوم از موضوع یاد‌شده را بررسی و نقد می‌کنیم تا روشن شود اولاً موضع ایجابی او رضایت‌بخش نیست و دارای حفره‌های معرفتی متعددی است؛ ثانیاً موضع ایجابی او با موضع سلبی و مبانی دیگر او ناسازگار است؛ ثالثاً به نقش علم حضوری در تبیین اعتقاد به روح توجهی نشده است.

کتاب های مشابه

رفتار با فرزند بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
رفتار با فرزند بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
50000 ریال
رفتار با فرزند بر...

عیسی عیسی زاده
رفتار با همسر بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
رفتار با همسر بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
50000 ریال
رفتار با همسر بر...

عیسی عیسی زاده
تحلیل  و  بررسی مسئله توقیت با رویکرد کلامی
تحلیل و بررسی مسئله توقیت با رویکرد کلامی
80000 ریال
تحلیل و بررسی م...

مجتبی گودرزی
فصلنامه علوم قرآن و حدیث سال اول، شماره اول، پاییز 1398
فصلنامه علوم قرآن و حدیث سال اول، شماره اول، پاییز 1398
50000 ریال
فصلنامه علوم قرآن...

گروهی از محققین...
بررسی تاریخی کارکرد دینی و سیاسی اماکن مذهبی تهران در عصر قاجار
بررسی تاریخی کارکرد دینی و سیاسی اماکن مذهبی تهران در عصر قاجار
50000 ریال
بررسی تاریخی کارک...

حامد قرائتی
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 5
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 5
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 6
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 6
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 4
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 4
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.