ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

کاوشی نو در فقه اسلامی فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 94 تابستان 1397

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 50000 ریال

فقه اسلامی برای استحکام درونی و بازسازی خود به عناصر و لوازمی وابسته است که یکی از آنها ساختار منطقی و دسته‌بندی نظام‌یافتۀ آن است: ساختاری که بتواند دانشی با این گستره را سازمان بخشد؛ جایگاه هر مسئله را مشخص کند؛ دستیابی به مباحث آن را روان‌تر و فهم مطالب آن را آسان‌تر نماید؛ با شبکۀ گسترش‌پذیر خود، گزاره‌های پیشین و پسین فقه را پذیرا باشد و همچنین، با تحولات ابزارهای نوین در ذخیره‌سازی و جست‌وجوهای متنوع و به‌ویژه در جست‌وجوهای کارآمدِ موضوعی و شبکه‌ای به‌کار آید. در این مقاله، ساختار‌شناسی علم فقه از نگاه نظام‌سازی اصطلاحات و تأثیر آن در ارائۀ ساختار منطقی علم فقه، به‌عنوان راهبردی اساسی، بررسی می‌شود. همچنین، با مروری بر دسته‌بندی رایج فقه برای تقسیم‌بندی آن الگویی پیشنهاد می‌شود.

کتاب های مشابه

دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره پنج؛ بهار و تابستان 1397
دوفصلنامه؛ پژوهش های عقلی نوین؛ شماره پنج؛ بهار و تابستان 1397
0 ریال
دوفصلنامه؛ پژوهش...

گروهی از محققین...
کاوشی نو در فقه اسلامی فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 103پاییز 1399
کاوشی نو در فقه اسلامی فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 103پاییز 1399
60000 ریال
کاوشی نو در فقه ا...

گروهی از محققین...
کاوشی نو در فقه اسلامی فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 94 تابستان 1397
کاوشی نو در فقه اسلامی فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 94 تابستان 1397
50000 ریال
کاوشی نو در فقه ا...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ شماره29؛پیاپی 51؛بهار1397
فصلنامه اخلاق؛ شماره29؛پیاپی 51؛بهار1397
0 ریال
فصلنامه اخلاق؛ شم...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399
فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال27...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397
فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397
فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397
0 ریال
فصلنامه فقه ؛ سال...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 27؛شماره 1؛بهار1399
فصلنامه فقه؛سال 27؛شماره 1؛بهار1399
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.