ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فصلنامه نقد و نظر : شماره 70

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 0 ریال

نقدونظر در باب هر مسئله‌ای فرع بر شناخت درست و دقیق آن مسئله است، به‌ویژه اگر نقد معطوف به قلمروها و حوزه‌های ناشناخته و کمتر شناخته شده باشد. بدین ترتیب پیش از نقد باید افکار رقیب و اندیشه‌های او را به درستی شناخت و سپس آن را نقد کرد. این دو وظیفه مهم دینی، یعنی شناساندن دقیق و درست آرا و انظار رقیب به‌ویژه در حوز? فلسفه و الاهیّات و نقد و بررسی آنها وظایفی‌هستند که مجله نقدونظر در عرصه اندیشه و تفکر به عهده گرفته است.

ازاین‌رو، می توان نقدونظررا مجله‌ای در حوز? فلسفه و الاهیات دانست که می‌کوشد تا با طرح مسئله‌های جدید و نیازهای نوآمد، ژرف‌کاوی و اندیشه‌ورزی در عرصه دین‌پژوهی تقویت گردد و بر آن است که دیدگاه‌های جدید و نقدهای عالمانه در قلمرو مسائل دینی را در معرض دید خوانندگان فرهیخته قرار داده و آوردگاه جدّی آرا و انظار و نقد و بازخوانی اندیشه‌ها باشد.


عناوین اصلی کتاب عبارتند از:

قرآن به مثابه گفتار، نه متن؛ نقد آخرین دیدگاه ابوزید در باب وحی و قرآن

سقط جنین و استدلال ذات نوعی

پارادوکس تأیید، بررسی راه حل های مبتنی بر ردّ شرط هم ارزی و چند راه حل دیگر

تبیین درون گرایانه شهودگرایی اخلاقی (مبتنی بر مبناگرایی غیراعتقادی)

طرحی برای خروج از بن بست برآمده از مناقشه درون گرایی و برون گرایی

تفکر اجتماعی خوارج

زمان موهوم در آیینه قرآن و حدیث

کتاب های مشابه

فصلنامه نقد و نظر : شماره 94
فصلنامه نقد و نظر : شماره 94
20000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر : شماره 93
فصلنامه نقد و نظر : شماره 93
20000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر : شماره 95
فصلنامه نقد و نظر : شماره 95
20000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر، شماره 91، پاییز 1397
فصلنامه نقد و نظر، شماره 91، پاییز 1397
15000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر، شماره 90، تابستان 1397
فصلنامه نقد و نظر، شماره 90، تابستان 1397
15000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر شماره 89 - بهار 1397
فصلنامه نقد و نظر شماره 89 - بهار 1397
0 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر : شماره 88 - زمستان 1396
فصلنامه نقد و نظر : شماره 88 - زمستان 1396
0 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر : شماره 87 - پاییز 1396
فصلنامه نقد و نظر : شماره 87 - پاییز 1396
0 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.