ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فصلنامه مطالعات علوم قرآن؛ شماره 2؛ سال اول؛ زمستان 1398

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 0 ریال

زندگی بشر امروزی بر پایه علومی است که در طول تاریخ شکل گرفته و تکامل یافته و در حال تکامل بیشتر است. از مهم‌ترین ویژگی علوم موجود اعم از علوم انسانی یا علوم طبیعی سکولار‌بودن و بیگانگی آن از رویکرد الهی و معنوی است. نتایجی که از رهگذر علوم موجود بهره بشر امروزی و به‌طورخاص جوامع اسلامی‌شده، این پرسش را به دنبال دارد که چگونه می‌توان علومی پدید آورد یا در علوم موجود تصرف کرد و آن را به‌گونه‌ای سامان داد که نتیجه‌اش زندگی بیگانه از قدسیت و رویکرد الهی و معنوی نباشد. آیا مرجع و منبعی برای علوم می‌توان یافت که علوم شکل‌گرفته براساس آن در عین برآوردن نیازهای مادی، انسان را از خدا و فطرت انسانی و زندگی جاودانه بیگانه نکند؟ به‌طورخاص
قرآن که آخرین کتاب وحیانی و تحریف‌نشده در دست بشر است، آیا می‌تواند
مرجعی برای علوم مورد نیاز بشر باشد؟ و چنانچه قرآن می‌تواند مرجعیت داشته باشد، چگونه و در چه گستره‌ای مرجعیت دارد؟ دانشمندانی چون استاد مطهری چه نگاهی به پرسش‌های مهم یادشده داشته‌اند و چگونه با آن مواجه شده‌اند؟ این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی به تبیین دیدگاه استاد مطهری درباره مرجعیت علمی قرآن با مراجعه به آثار ایشان می‌پردازد.

کتاب های مشابه

فصلنامه مطالعات علوم قرآن؛ شماره 2؛ سال اول؛ زمستان 1398
فصلنامه مطالعات علوم قرآن؛ شماره 2؛ سال اول؛ زمستان 1398
0 ریال
فصلنامه مطالعات ع...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.