ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 0 ریال

بعد از شیخ انصاری، یکی از شروط اجرای برائت شرعی که بیشتر فقیهان آن را پذیرفته‌اند، موافق‌بودن اصل برائت با امتنان الهی است. منظور از آن شرط این است که باید اصل برائت شرعی موجب برداشتن سختی و مشقت از مکلف باشد.
خفای لوازم موافقت با امتنان که لغزشگاه تطبیقات فقهی شرط مذکور بوده و موجب اختلافات فقهی شده است، به‌همراه فقدان مطالعات متمرکز در این باره، ضرورت بررسی تطبیقات فقهی شرط مذکور را بیشتر روشن می‌کند. به همین دلیل، این نوشتار با موضوع نقد و بررسی تطبیقات شرط موافقت امتنان برای اجرای برائت شرعی درپیِ یافتن مسیر روشن استنباط در بهره‌گیری از امتنان و حل اختلافات فقیهان است. این نوشتار با روش تحلیلی و نقد مطالب و براساس ضوابط جریان برائت شرعی و نقش‌آفرینیِ امتنان انجام شده است

کتاب های مشابه

فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399
فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال27...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397
فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397
فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397
0 ریال
فصلنامه فقه ؛ سال...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 27؛شماره 1؛بهار1399
فصلنامه فقه؛سال 27؛شماره 1؛بهار1399
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 2؛ تابستان1398
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 2؛ تابستان1398
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 3؛ پاییز1398
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 3؛ پاییز1398
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
کاوشی نو در فقه اسلامی: فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 97 بهار1398
کاوشی نو در فقه اسلامی: فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 97 بهار1398
0 ریال
کاوشی نو در فقه ا...

گروهی از محققین...
فقه: فصلنامه علمی ، پژوهشی سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397
فقه: فصلنامه علمی ، پژوهشی سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397
15000 ریال
فقه: فصلنامه علمی...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.