ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فصلنامه نقد و نظر؛ شماره97

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 0 ریال

از نگاه فلسفی، بررسی معرفت عاطفی و به تبع آن معرفت عرفانی که مبتنی بر عشق به خداست، چندان در سنت فلسفی غرب جایگاه شایسته‌ای نداشته است. مطابق دیدگاه حاکم بر این سنت، عواطف و احساسات ارتباط چندانی با دستیابی‌های عالی به معرفتِ «محض» ندارند. در این رویکرد، معرفت به منزلۀ «بسندگی یا تطابق حداکثری» میان «بازنمود ذهنی» و برخی «ذوات» در جهان خارج از ذهن فهمیده می‌شود؛ یعنی برخلاف «زبان» و «داده‌های حسی»، «عواطف» هیچ چیز را «بازنمایی» نمی‌کنند و چیزی بیشتر از «پاسخ‌های ذهنی» به اشیا نیستند. همین امر موجب نادیده‌گرفتن نقش حوزۀ عاطفی و احساسی انسان در کسب معرفت در این سنت بوده است. این امر متفکران غربی را برانگیخت تا به بازنگری مفهوم معرفت و راه‌های دستیابی به آن بپردازند. در این میان، هوسرل با تشخیص مفهوم «حیثِ التفاتی» به عنوان مهم‌ترین ویژگیِ آگاهی، دریچه‌ای تازه به مفهوم معرفت گشود. علاوه بر هوسرل، هایدگر نیز در پدیدارشناسی‌ خاص خود نشان داد مفهومی از «معرفت» در دست است که اصیل‌تر از «بازنمودِ کارآمد» است. معرفت نزد هایدگر همان «گشودگی»است؛ پس عواطف و احساسات چگونگیِ بودن اشیا را بر ما «می‌گشایند».

کتاب های مشابه

فصلنامه نقد و نظر؛ شماره97
فصلنامه نقد و نظر؛ شماره97
0 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر؛شماره 96
فصلنامه نقد و نظر؛شماره 96
0 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر؛شماره92
فصلنامه نقد و نظر؛شماره92
0 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر : شماره 94
فصلنامه نقد و نظر : شماره 94
20000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر : شماره 93
فصلنامه نقد و نظر : شماره 93
20000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر : شماره 95
فصلنامه نقد و نظر : شماره 95
20000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر، شماره 91، پاییز 1397
فصلنامه نقد و نظر، شماره 91، پاییز 1397
15000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر، شماره 90، تابستان 1397
فصلنامه نقد و نظر، شماره 90، تابستان 1397
15000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.