ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فصلنامه نقد و نظر؛شماره 96

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 0 ریال

نقدونظر در باب هر مسئله‌ای فرع بر شناخت درست و دقیق آن مسئله است، به‌ویژه اگر نقد معطوف به قلمروها و حوزه‌های ناشناخته و کمتر شناخته شده باشد. بدین ترتیب پیش از نقد باید افکار رقیب و اندیشه‌های او را به درستی شناخت و سپس آن را نقد کرد. این دو وظیفه مهم دینی، یعنی شناساندن دقیق و درست آرا و انظار رقیب به‌ویژه در حوز? فلسفه و الاهیّات و نقد و بررسی آنها وظایفی‌هستند که مجله نقدونظر در عرصه اندیشه و تفکر به عهده گرفته است.
ازاین‌رو، می توان نقدونظررا مجله‌ای در حوزه فلسفه و الاهیات دانست که می‌کوشد تا با طرح مسئله‌های جدید و نیازهای نوآمد، ژرف‌کاوی و اندیشه‌ورزی در عرصه دین‌پژوهی تقویت گردد و بر آن است که دیدگاه‌های جدید و نقدهای عالمانه در قلمرو مسائل دینی را در معرض دید خوانندگان فرهیخته قرار داده و آوردگاه جدّی آرا و انظار و نقد و بازخوانی اندیشه‌ها باشد.
عناوین اصلی کتاب عبارتند از:
تحلیل زبان ادبی قرآن با تکیه بر نقد نظریه جدایی زبان ادبی از زبان عادی
ذبح اسماعیل و اسلوب اوامر امتحانی در شریعت
قواعدی در تأثیر علوم تجربی در استظهار از ادله لفظی
نوزیک، معرفت و شرط حساسیت
دفاع از اراده‌گرایی در برابر دیدگاه‌های رقیب
اعتزال‌گرایی سید مرتضی؛ بررسی و نقد
بررسی «حیّ‌بن یقظان» ابن‌طفیل از منظر ذات‌گرایی و ساخت‌گرایی

کتاب های مشابه

فصلنامه نقد و نظر؛ شماره97
فصلنامه نقد و نظر؛ شماره97
0 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر؛شماره 96
فصلنامه نقد و نظر؛شماره 96
0 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر؛شماره92
فصلنامه نقد و نظر؛شماره92
0 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر : شماره 94
فصلنامه نقد و نظر : شماره 94
20000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر : شماره 93
فصلنامه نقد و نظر : شماره 93
20000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر : شماره 95
فصلنامه نقد و نظر : شماره 95
20000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر، شماره 91، پاییز 1397
فصلنامه نقد و نظر، شماره 91، پاییز 1397
15000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...
فصلنامه نقد و نظر، شماره 90، تابستان 1397
فصلنامه نقد و نظر، شماره 90، تابستان 1397
15000 ریال
فصلنامه نقد و نظر...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.