ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه در هند و پاکستان

قیمت: 140000 ریال

عرفان به‌مثابه راهی روشن، با جاذبه‌های جهانی، همانند موجود زنده‌ای است که در سرتاسر قلمرو گسترده اسلامی از هند تا اندونزی و از ایران تا اندلس و در عراق و آسیای میانه و حوزه بالکان و مدیترانه و شمال آفریقا گسترده است و از صدر اسلام تا عصر حاضر توانسته است با وجود موانع بی‌شمار دوام بیاورد و هیچ یک از معارف اسلامی نتوانسته است جای آن را پر کند. هنوز ادبیات عرفانی مسلمانان در جهان امروز طنین‌انداز است و در کشورهای ایران و هند که موضوع اصلی این کندوکاو است، زمینه‌ای مساعد برای رشد خود بازیافته و گذر زمان و موانع بی‌شمار اجتماعی و فرهنگی نتوانسته است سد راه استمرار آن باشد.

آنچه اسلام را به سرزمین کهن هند و پاکستان برد، عرفان و اندیشه‌های عرفانی و مهاجرت عرفایی چون ابوعلی سندی [1] و سادات وابسته به اهل‌بیت بود و شعر و ادبیات فارسی و نیز هنر از ابزار اصلی این نقل و انتقال شمرده می‌شدند. آوازهای پرسوز سماع، ساده‌انگاشتن مسائل زندگی، وسعت مشرب برای تحمل
آرای دیگران، تعامل‌گرایی، صلح‌طلبی، بی‌اعتنایی به زرق و برق دنیا و نیز وجود اقطاب و پیرانی که به کمالات معنوی و روحانی دست یافته و از کشف و کرامت برخوردار بودند، ستیز پیران عارف با ستمگران، سخنان پررمزوراز، آداب سلوک و ریاضت آنان، همه مدد رساندند تا کاروان معنا از خراسان به هند برسد و در جاهایی با مکاتب هندویی و بودایی درآمیزد [1] و مقبولیت یابد و توجه بسیاری از مردم شبه‌قاره را به مفاهیم عمیق و تصوف و داشته‌های سودمندش جلب کند و آنها را متقاعد کند تا به اسلام روی آورند. این گرایش به حدی در شبه‌قاره مورد توجه قرار گرفت که امروزه با اینکه بسیاری از طریقت‌ها همچون چشتیه ،[2] قادریه [3] و سهروردیه [4] در خاستگاه خود رنگ باخته‌اند، توانستند در میان مسلمانان هند و پاکستان رواج گسترده‌ای داشته باشند.

کتاب های مشابه

نظریه های زبان شناسی دانشمندان مسلمانان در دوره شکوفایی تمدن اسلامی
نظریه های زبان شناسی دانشمندان مسلمانان در دوره شکوفایی تمدن اسلامی
190000 ریال
نظریه های زبان شن...

سید حسین سیدی
نظریه معنویت در قرآن
نظریه معنویت در قرآن
120000 ریال
نظریه معنویت در ق...

محمد مسعود سعیدی...
مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه در هند و پاکستان
مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه در هند و پاکستان
140000 ریال
مکتب های عرفانی ح...

غلامرضا جلالی
درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی
درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی
130000 ریال
درآمدی بر هنجارسا...

سید محسن میرسندسی...
بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن با تاکید بر کنش های اجتماعی
بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن با تاکید بر کنش های اجتماعی
160000 ریال
بررسی جامعه شناخت...

سید علی نقی ایازی...
زمانه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی
زمانه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی
170000 ریال
زمانه، زندگی و کا...

مصطفی گوهری فخرآباد...
فرهنگ چند معنایی روایتی دیگر از اسلام
فرهنگ چند معنایی روایتی دیگر از اسلام
220000 ریال
فرهنگ چند معنایی...

توماس باوِر
بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تاکید به آثار شیخ مفید
بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تاکید به آثار شیخ مفید
100000 ریال
بافتارهای خیزش عل...

محمد باغستانی کوزه‌گر...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.