ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

حمد و سپاس خدایی را که سزاوار هر ستایش، سپاس و پرستش است و درود بیکران به پیشگاه آخرین بشارت‌آورنده و بیم‌دهنده او خاتم رسولان و زینت‌بخش سلسله پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و اله و برخاندان اطهر و پیروان مطهرش.
« میراث فرهنگی » گرانبارترین، گرامی‌ترین و نفیس‌ترین سرمایۀ یک ملت است. بحق اگر ملتی از این گوهر گران تهی گردد، احساس بیهودگی دارد. اما آیا این پشتوانه گران در بناهای تاریخی و نمادها و نمودهای جمادین تجسم می‌یابد یا برتر از چوب و سنگ و اشیا و ماده و حتی زر و سیم است ؟ اگر کتاب برترین سند و ستارۀ نمایان فرهنگ یک ملت باشد، آیا با هر محتوا و مضمونی ارائه شود، از ارزش یکسان برخوردار خواهد بود یا آنکه بلندی محتوا برهان فزونی بهای آن است ؟
اکنون ببینیم میراث فرهنگی ملت بزرگ اسلام چیست ؟ چه کسی و با چه امیدی آن را بر جای نهاده است ؟ آیا حفظ شده یا به تاراج رفته است ؟ چه کوشندگانی و چگونه آن را حفظ کرده‌اند ؟ چه نقشی در کرامت و سیادت این ملت بزرگ داشته است ؟ چه تلاش‌هایی برای غارت یا کاستن ارزش و یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن این سرمایۀ گران جهت داده شده است هم‌اکنون بهره‌وری از این میراث چگونه ممکن است ؟ در این تحقیق ارائه پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها منظور گردیده است.

کتاب های مشابه

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 5
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 5
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 6
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 6
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 4
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 4
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 2
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 2
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 3
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 3
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
حجیت خبر واحد
حجیت خبر واحد
52000 ریال
حجیت خبر واحد...

محمدرضا رضوان طلب...
ارث بی وارث
ارث بی وارث
50000 ریال
ارث بی وارث...

سید ابراهیم رئیسی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.