ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی

قیمت: 130000 ریال

امروزه مشخص شده است که هر جامعه‌ای، از کوچک‌ترین سطح تا کلان‌ترین آن، جدای از ضرورت‌های مادی و محیطی، بر مبنای مجموعه‌ای از عناصر فرهنگی و اجتماعی قوام می‌یابد. بخش زیادی از این بنیادها شامل ارزش‌ها و هنجارهایی است که جهت‌دهی به نگرش‌ها، ذهنیت‌ها و رفتارها را در میان کنشگران شکل می‌دهد. به نظر می‌رسد هرچه بین ارزش‌های موجود و پذیرفته‌شده یک محیط اجتماعی به عنوان بخشی از عناصر ذهنی فرهنگ و هنجارهای اجتماعی به عنوان الگوها و قالب‌های رفتاری و عناصر عینی فرهنگ یک جامعه تناسب و نزدیکی بیشتری باشد، آن جامعه دارای انسجام و ثبات فرهنگی بیشتری خواهد بود؛ همچنین هرچه میزان انسجام فرهنگی در یک اجتماع بیشتر باشد، پویایی و کارآمدی آن جامعه نیز افزایش می‌یابد و می‌تواند یکی از نشانه‌های توفیق نهادهای جامعه‌پذیرکننده آن جامعه تلقی شود. این نشانه به‌خصوص در این دوران از این جهت اهمیت می‌یابد که اکثر جوامع به جهات گوناگون تحولات ارتباطی، نسلی و ... در معرض تغییرات فرهنگی و اجتماعی سریع و شدید قرار گرفته‌اند. درواقع جوامع و گروه‌های اجتماعی‌ای که بتوانند با درک ضرورت‌های زمانی و از طریق بازتعریف و ساماندهی مناسب و به‌موقع نهادهای فرهنگی و اجتماعی به نوعی از سازگاری و انطباق فعال و هوشمندانه با شرایط در حال تغییر و گذار جهانی دست یابند، به همان میزان در مقابل نفوذ غیرمتعارف فرهنگ‌های مهاجم و بیگانه مصونیت می‌یابند و در مراتب بالاتر موجب تأثیرگذاری بیشتر در تعاملات فرهنگی خواهند بود.

کتاب های مشابه

نظریه های زبان شناسی دانشمندان مسلمانان در دوره شکوفایی تمدن اسلامی
نظریه های زبان شناسی دانشمندان مسلمانان در دوره شکوفایی تمدن اسلامی
190000 ریال
نظریه های زبان شن...

سید حسین سیدی
نظریه معنویت در قرآن
نظریه معنویت در قرآن
120000 ریال
نظریه معنویت در ق...

محمد مسعود سعیدی...
مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه در هند و پاکستان
مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه در هند و پاکستان
140000 ریال
مکتب های عرفانی ح...

غلامرضا جلالی
درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی
درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی
130000 ریال
درآمدی بر هنجارسا...

سید محسن میرسندسی...
بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن با تاکید بر کنش های اجتماعی
بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن با تاکید بر کنش های اجتماعی
160000 ریال
بررسی جامعه شناخت...

سید علی نقی ایازی...
زمانه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی
زمانه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی
170000 ریال
زمانه، زندگی و کا...

مصطفی گوهری فخرآباد...
فرهنگ چند معنایی روایتی دیگر از اسلام
فرهنگ چند معنایی روایتی دیگر از اسلام
220000 ریال
فرهنگ چند معنایی...

توماس باوِر
بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تاکید به آثار شیخ مفید
بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تاکید به آثار شیخ مفید
100000 ریال
بافتارهای خیزش عل...

محمد باغستانی کوزه‌گر...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.