ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

نظریه های زبان شناسی دانشمندان مسلمانان در دوره شکوفایی تمدن اسلامی

قیمت: 190000 ریال

زبان‌شناسی از دانش‌های نوپدیدی است که بر شاخه‌های مختلفی اطلاق می‌شود که سه حوزه اصلی آن را می‌توان در بررسی فیزیولوژی زبان و چگونگی کارکرد، زبان به مثابه سازوکار انتقال مفاهیم و ابزار تعامل و سه‌دیگر دریافت پیام‌های زبانی یا چگونگی فهم است. هریک از این شاخه‌ها امروزه خود به زیرمجموعه‌ها و اقسامی دسته‌بندی شده‌اند که پرداختن به همه آنها در مجال یک پژوهش و در وسع یک فرد نمی‌گنجد. شاید از میان این‌ها، پرداختن به زبان به مثابه ابزار انتقال مفاهیم بیش از قسم‌های دیگر به کار محققان دینی بیاید؛ ازاین‌رو پژوهشکده اسلام تمدنی که در تلاش برای معرفی اسلام به عنوان کیشی تمدن‌ساز پا به عرصه فعالیت نهاده است، مسئولیتی در این زمینه داشته باشد؛ چراکه قرآن، اساسنامه دیانت اسلامی، از سنخ زبان و کلام است و فهم هرچه بهتر و بیشتر آن منوط به دانستن ساختار، آوا، قواعد و اصول زبان عربی است و این پژوهش گامی در این مسیر است.

کتاب های مشابه

نظریه های زبان شناسی دانشمندان مسلمانان در دوره شکوفایی تمدن اسلامی
نظریه های زبان شناسی دانشمندان مسلمانان در دوره شکوفایی تمدن اسلامی
190000 ریال
نظریه های زبان شن...

سید حسین سیدی
نظریه معنویت در قرآن
نظریه معنویت در قرآن
120000 ریال
نظریه معنویت در ق...

محمد مسعود سعیدی...
مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه در هند و پاکستان
مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه در هند و پاکستان
140000 ریال
مکتب های عرفانی ح...

غلامرضا جلالی
درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی
درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی
130000 ریال
درآمدی بر هنجارسا...

سید محسن میرسندسی...
بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن با تاکید بر کنش های اجتماعی
بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن با تاکید بر کنش های اجتماعی
160000 ریال
بررسی جامعه شناخت...

سید علی نقی ایازی...
زمانه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی
زمانه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی
170000 ریال
زمانه، زندگی و کا...

مصطفی گوهری فخرآباد...
فرهنگ چند معنایی روایتی دیگر از اسلام
فرهنگ چند معنایی روایتی دیگر از اسلام
220000 ریال
فرهنگ چند معنایی...

توماس باوِر
بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تاکید به آثار شیخ مفید
بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تاکید به آثار شیخ مفید
100000 ریال
بافتارهای خیزش عل...

محمد باغستانی کوزه‌گر...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.