ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

قیمت: 240000 ریال

هنگامی که مازلو در 1957 میلادی « امنیت » را در بالاترین رده هرم نیازهای خود پس از نیازهای فیزیولوژیک قرار داد، هنوز مطالعات امنیتی به این حد از گستردگی، تنوع و عمق نرسیده بود؛ با این حال شاید این اقدام مازلو نه ابتکاری هیجان‌انگیز، بلکه واکنشی طبیعی به ناامنی فراگیرِ ناشی از دو جنگ جهانی ویرانگر بود. درست است که امنیت معلول ناامنی نیست، اما تفکر درباره امنیت، بی‌تردید محصول ناامنی جوامع انسانی در دوران معاصر است و بحق نعمتی مجهول دانسته شده که تنها در صورت فقدان، ارزش واقعی‌اش آشکار می‌شود .[1]

ازآنجاکه متعلَّق امنیت، به نحو مستقیم یا باواسطه همواره « انسان » است و ساحت‌های وجودی انسان از یک سو و سطوح و موضوعاتِ محیط پیرامونی او از سوی دیگر، متنوع و متعدد است، ناگزیر امنیت نیز دارای جلوه‌ها، ابعاد، سطوح و موضوعات گوناگون می‌گردد؛ ازاین‌رو این پرسش مطرح می‌شود که « امنیت » در هریک از سطوح و موضوعات گوناگون در پی تحقق کدام مطلوبِ امنیتیِ انسان است و چه نیاز امنیتی او را در بر دارد و پاسخ می‌گوید ( موضوعات امنیت ) و درنهایت، این کدام ساحت و عرصه زندگی انسان است که باید بیشترین صیانت، متوجه آن شود تا بیشترین و پایدارترین امنیت، نصیب انسان گردد ( مرجع امنیت ).

کتاب های مشابه

مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
240000 ریال
مرجع امنیت در فقه...

هادی حاج زاده
فقه و سیاست1 ؛شمار 1؛سال اول؛بهار و تابستان 1399
فقه و سیاست1 ؛شمار 1؛سال اول؛بهار و تابستان 1399
0 ریال
فقه و سیاست1 ؛شما...

گروهی از محققین...
چیستی فلسفه سیاسی مشاء
چیستی فلسفه سیاسی مشاء
124000 ریال
چیستی فلسفه سیاسی...

مرتضی یوسفی راد...
امنیت متعالیه
امنیت متعالیه
150000 ریال
امنیت متعالیه...

دکتر نجف لک زایی...
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه دفتر چهارم نشست ها و گفتگو ها
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه دفتر چهارم نشست ها و گفتگو ها
140000 ریال
سیاست متعالیه از...

شریف لک زایی
صدور انقلاب اسلامی: فرصت ها و چالش ها
صدور انقلاب اسلامی: فرصت ها و چالش ها
65000 ریال
صدور انقلاب اسلام...

غلامرضا عراقی
سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران (1368 ـ 1392)
سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران (1368 ـ 1392)
100000 ریال
سیاست هویت در جمه...

علیرضا زهیری
سیر تطور هویت یابی شیعیان تا پایان مدرسه شیعی بغداد
سیر تطور هویت یابی شیعیان تا پایان مدرسه شیعی بغداد
180000 ریال
سیر تطور هویت یاب...

عبدالمجید مبلغی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.