ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره هفدهم- بهار 1399

نویسنده: گروهی از محققین
انتشارات: آیت بوستان
قیمت: 20000 ریال

با توجه به اهمیت و تاثیر عاشورا و امام حسین (ع) در جوامع بشری به ویژه جامعه امروز اسلام ،جمعی از دردمندان صاحب قلم و اندیشمند که ترکیبی از اساتید حوزه و دانشگاه می باشند، با نیتی الهی و به دور از نگرش های سیاسی و زودگذر، بر آن شدند که انتشار فصلنامه پژوهش نامه معارفحسینی را با رویکردی علمی در مرحله اول برای مخاطبان داخل کشور و در گام بعدی برای دنیای اسلام آغاز نمایند.
فصلنامه علمی- تخصصی معارف حسینی ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته در صدد است که در حوزه‌های ذیل به ترویج و گسترش فرهنگ حسینی بپردازد:
1. شخصیت و ویژگی های سیدالشهداء ع به عنوان امام، اسوه و الگو
2. معارف و احادیث گزارش شده از امام حسین ع یا مرتبط با ایشان
3. تبیین تاریخی و تاریخ تحلیلی نهضت عاشورا و حماسه کربلا
4. سیره و سبک زندگی سیدالشهداء ع
5. تحلیل عصری و روزآمد از سیره حسینی و نهضت عاشورا
6. معرفی توصیفی ،تحلیلی و انتقادی منابع و مصادر مرتبط با امام حسین ع و نهضت عاشورا
7. ادب و هنر عاشورایی
8.سایر موضوعات مرتبط با معارف حسینی

کتاب های مشابه

پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی؛ شماره بیست و یکم ؛بهار 1400
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی؛ شماره بیست و یکم ؛بهار 1400
80000 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی؛ شماره بیستم ؛زمستان1399
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی؛ شماره بیستم ؛زمستان1399
60000 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
	پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی؛ شماره نوزدهم؛ پاییز 1399
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی؛ شماره نوزدهم؛ پاییز 1399
60000 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی؛ شماره هجدهم؛ تابستان 1399
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی؛ شماره هجدهم؛ تابستان 1399
40000 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره هفدهم- بهار 1399
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره هفدهم- بهار 1399
20000 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
	پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره 1- بهار 1395
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره 1- بهار 1395
20000 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره 2- تابستان1395
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره 2- تابستان1395
20000 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره شانزدهم- زمستان 1398
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره شانزدهم- زمستان 1398
0 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.