ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

دوماهنامه آیینه پژوهش شماره 170

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 0 ریال

این اثرِ دوجلدی سترگ که یوزِف فان اِس فروتنانه آن را با عنوانِ فرعی «ملاحظاتی در باب کتاب‌های مِلَل و نِحَل‌نگاشتی اسلامی» توصیف کرده است، به‌طورحتم از سوی اغلب خوانندگان به عنوان کتابِ راهنمایِ جامعی دربارۀ تاریخ مکتوباتِ مِلَل و نِحَل‌نگاشتی و عقیده نگاشتیِ اسلامی ارج نهاده خواهد شد. این کتاب، همتایی شایسته برای دیگر کتابِ ماندگار فان اِس، یعنی کلام و جامعه در قرن دوم و سوم هجری به شمار می‌آید. اثری که هم اکنون در این زمینه به عنوان مرجع اصلی مورد اعتنای گستردۀ محقّقان و دانش پژوهان است. فان اِس در این کتاب، تحقیق خودش را با تحلیلی در خصوص تاریخ نخستینِ حدیث مشهور ِتقسیم اسلام [کذا] به هفتادودو فرقه آغاز می کند. او سرگذشت بعدی این حدیث را در سرتاسر بخش اصلی کتاب، یعنی بحث در باب متون مِلَل و نِحَل‌نگاشتی اسلامی و نویسندگان آنها برحسب ترتیب زمانی از آغاز تا عصر حاضر پی می‌گیرد. بسیاری از این آثار هنوز تصحیح و منتشر نشده و فان اِس به نُسَخ خطّی آنها رجوع کرده است و از وجود برخی دیگر از آنها نیز هیچ اطّلاعی در دست نیست. در بخش آخر کتاب، او مِلل و نِحل‫نگاری اسلامی را به عنوان یک گونۀ ادبی بَر می رسد و در باب معنای بعضی از اصطلاحات فنّی استعمال‫شده در آن تحقیق می¬کند و زمینۀ اجتماعی تاریخیِ مِلل و نِحل‌نگاریِ اسلامی را به بحث می-گذارد

کتاب های مشابه

دوماهنامه آیینه پژوهش شماره 171
دوماهنامه آیینه پژوهش شماره 171
0 ریال
دوماهنامه آیینه پ...

گروهی از محققین...
دوماهنامه آیینه پژوهش شماره 173
دوماهنامه آیینه پژوهش شماره 173
0 ریال
دوماهنامه آیینه پ...

گروهی از محققین...
دوماهنامه آیینه پژوهش شماره 172
دوماهنامه آیینه پژوهش شماره 172
0 ریال
دوماهنامه آیینه پ...

گروهی از محققین...
دوماهنامه آیینه پژوهش شماره 174
دوماهنامه آیینه پژوهش شماره 174
0 ریال
دوماهنامه آیینه پ...

گروهی از محققین...
دوماهنامه آیینه پژوهش شماره 170
دوماهنامه آیینه پژوهش شماره 170
0 ریال
دوماهنامه آیینه پ...

گروهی از محققین...
دوماهنامه آینه پژوهش؛شماره 169 ؛ فروردین و اردیبهشت 1397
دوماهنامه آینه پژوهش؛شماره 169 ؛ فروردین و اردیبهشت 1397
20000 ریال
دوماهنامه آینه پژ...

گروهی از محققین...
دوماهنامه آینه پژوهش؛شماره 167 , 168 ؛ آذر و اسفند 1396
دوماهنامه آینه پژوهش؛شماره 167 , 168 ؛ آذر و اسفند 1396
0 ریال
دوماهنامه آینه پژ...

گروهی از محققین...
دوماهنامه آینه پژوهش؛شماره 166؛ مهر و آبان 1396
دوماهنامه آینه پژوهش؛شماره 166؛ مهر و آبان 1396
0 ریال
دوماهنامه آینه پژ...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.