ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

نظم آهنگ و موسیقای قرآن از جنبه های اعجاز بیانی است. مراد از نظم آهنگ موسیقای قرآن، آوا، صوت و آهنگی است که در نتیجه ادا کردن کلمه یا کلمات ایجاد می شود. با این توضیح که هر کلمه بسته به نوع حرکات، مد، نوع حروف و صفات و مخارج آن، زیادت و به تبع آن ابدال و ادغام و نیز حذف، آوا و آهنگ خاصی دارد که مراد از موسیقی همین نغمه و آوای ایجاد شده است. در این کتاب بر آنیم تا به طور خاص به نظم آهنگ و موسیقای الفاظ قرآن و تاثیر آن بر معنا بخشی بپردازیم تا ثابت کنیم موسیقای الفاظ قرآن دلالت خاصی دارد و لفظ با نظام صوتی و موسیقی خود کاشف از اسرار و معانی گوناگون است و بین الفاظ قرآن از جهت صوت و آهنگ و زیبایی با مفهوم و معنای واژه هماهنگی و مناسبت وجود دارد. در ادامه به بررسی موسیقای برخی آیات قرآن و تاثیر آن در معنا پرداخته می¬شود.

کتاب های مشابه

تحدی قرآن از نگاهی دیگر
تحدی قرآن از نگاهی دیگر
47000 ریال
تحدی قرآن از نگاه...

فرخنده سادات صالحی...
فنون مقاله نویسی، چگونه مقاله بنویسیم (رهپویان پژوهش 5)
فنون مقاله نویسی، چگونه مقاله بنویسیم (رهپویان پژوهش 5)
25000 ریال
فنون مقاله نویسی،...

سید حسین اسحاقی...
رهنمودهایی به طلاب و دانشجویان جوان از منظر آیت الله ابراهیم امینی
رهنمودهایی به طلاب و دانشجویان جوان از منظر آیت الله ابراهیم امینی
35000 ریال
رهنمودهایی به طلا...

آیت الله ابراهیم امینی...
طلایه داران پارسایی (بانوان عالمه اصفهان از قرن اول هجری تا عصر حاضر)
طلایه داران پارسایی (بانوان عالمه اصفهان از قرن اول هجری تا عصر حاضر)
30000 ریال
طلایه داران پارسا...

مرکز مدیریت حوزه های علمیه...
مهربان ترین مادر
مهربان ترین مادر
35000 ریال
مهربان ترین مادر...

سید حسین اسحاقی...
انسان برای زندگی بهتر 5
انسان برای زندگی بهتر 5
15000 ریال
انسان برای زندگی...

محمد استاد جعفری،صابره وفای...
انسان برای زندگی بهتر 4
انسان برای زندگی بهتر 4
10000 ریال
انسان برای زندگی...

محمد استاد جعفری،صابره وفای...
مولفه های مدیریت جهادی: صمیمانه با مدیران
مولفه های مدیریت جهادی: صمیمانه با مدیران
20000 ریال
مولفه های مدیریت...

سید حسین اسحاقی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.