ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

گر خیر شیعیان‌ و خدمت‌ علمای‌ دین‌ را می‌خواستند چرا طالقانی‌ را زندانی‌ کردند؟ چرا علما و متفکران‌ بزرگ‌ مسلمان‌ را در ایران‌ و به‌ دست‌ ساواک‌ زندانی‌ می‌کنند؟ اطلاعات‌ ایران‌ است‌ که‌ صفوف‌ شیعه‌ را پاره‌پاره‌ می‌کند و مردم‌ را به‌ زندان‌ می‌اندازد و وجود ما را به‌ خطر انداخته‌ است‌. آن‌ها می‌خواهند برای‌ ما خطی‌ انتخاب‌ کنند که‌ ما آن‌ را نمی‌پذیریم‌. ما به‌ هیچ‌ وجه‌ قبول‌ نمی‌کنیم‌ که‌ یک‌ دست‌ خارجی‌ وحدتِ مذهبیِ ما و وطن‌ ما را پراکنده‌ و متشتت‌ کند. به‌ هیچ‌ وجه‌ این‌ روش‌ را نخواهیم‌ پذیرفت‌. درست‌ است‌ که‌ ما در جنگ‌ ضعیف‌ شدیم‌ و مشکلات‌ فراوان‌ داریم‌ و مشکلات‌ داخلی‌ و پریشانی‌ها و گرفتاری‌های‌ ما از حد تمکنمان‌ خارج‌ است، ولی‌ هنوز آن‌قدر خون‌ در بدن‌ ما جریان‌ دارد و همتی‌ در ما هست‌ که‌ بتوانیم‌ به‌ این‌ تصمیم‌های‌ خطرناک‌ نه‌ بگوییم‌. بزرگان‌ و رهبران‌ ما، یکه‌ و تن‌ها، در مقابل‌ تاریخ‌ می‌ایستادند و نه‌ می‌گفتند.

کتاب های مشابه

رهیافت های اقتصادی اسلامی (در قلمرو اندیشه امام موصی صدر 3)
رهیافت های اقتصادی اسلامی (در قلمرو اندیشه امام موصی صدر 3)
180000 ریال
رهیافت های اقتصاد...

امام موسی صدر
عبادت با عبودیت؟(در قلمرو اندیشه امام موسی صدر)
عبادت با عبودیت؟(در قلمرو اندیشه امام موسی صدر)
120000 ریال
عبادت با عبودیت؟(...

امام موسی صدر
گام به گام با امام 12
گام به گام با امام 12
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 11
گام به گام با امام 11
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 10
گام به گام با امام 10
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 9
گام به گام با امام 9
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 7
گام به گام با امام 7
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 6
گام به گام با امام 6
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.