ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

گفتمان های تمدن اسلامی در ترکیه معاصر

قیمت: 90000 ریال

تحولات چند دهۀ گذشته در برخی کشورهای اسلامی، چهرۀ متفاوتی از جهان اسلام را نمایان کرده و این امر نوسازی مطالعات مرتبط با جهان اسلام را ضروری می ‎ کند. تحولات معاصر در تطورات اندیشه ‎ ای و ظهور گفتمان ‎ های نوظهوری ریشه دارد که توانسته ‎ اند به پرسش ‎ های پیش ‎ روی جهان اسلام، پاسخ ‎ های جدیدی ارائه بدهند. انقلاب اسلامی ایران، جریان ‎ های اسلامی در جهان عرب، در جنوب شرق آسیا و در ترکیه همگی از دورۀ گذار در جهان اسلام خبر می ‎ دهند. فهم آیندۀ جهان اسلام در گرو بررسی تفصیلی تحولات کنونی است. شناخت مهم‌ترین اندیشمندان و آثار آنان، شناخت جنبش ‎ ها و جریان ‎ های اصلی متأثر از اندیشه ‎ های جدید، میزان حضور آنها در فضای سیاسی ـ اجتماعی، جهت ‎ گیری ‎ های آنها در برابر محیط پیرامون و بسط بین ‎ المللی آنها می ‎ تواند به شناخت این تحولات یاری رساند. بررسی تطبیقی این جریان ‎ ها در مقایسه با خود و جریان ‎ های دیگر، تمایزات آنها از پیشینیان خود و هماوردهای خود در جهان اسلام را نمایان ‎ تر می ‎ کند. از سوی دیگر بُرِش ‎ های موضوعی و تطبیق بر اساس آن نیز می ‎ تواند درک عمیق ‎ تری را پدید آورد.
از جمله موضوعاتی که انتخاب آن به عنوان مسئلۀ مرکزی در این تحولات ارزشمند به نظر می ‎ رسد، تمدن ‎ اندیشی است؛ چراکه در برخی از این جریان ‎ ها مسئله تمدن از درخواست بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده است. اینکه این امر از کجا ناشی می ‎ شود، پرسش دیگری است و مجال دیگری می ‎ طلبد؛ اما شواهد بر این امر دلالت دارند که در مناطقی که از پیشینۀ تمدنی در تجربۀ زیستی خود برخوردارند، مانند ایران و ترکیه، تمدن ‎ خواهی بیشتری در اندیشه ‎ ورزی ‎ ها مشاهده می ‎ شود. ورود مراکز پژوهشی به مطالعات جهانِ اسلام با رویکردهای گوناگون می ‎ تواند به ارائۀ تصویری روشن ‎ تر، دقیق ‎ تر و گسترده ‎ تر از جهان اسلام و تحولات معاصر آن به‌ویژه تمدن اسلامی بینجامد. مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی تلاش کرده با در دستور کار قراردادن موضوعات پژوهشی مرتبط با جهان اسلام، بخشی از این وظیفه را بر عهده گیرد.

کتاب های مشابه

عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران
عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران
300000 ریال
عیار تمدنی جمهوری...

محمد رضا بهمنی
کارنامه تمدنی جمهوری اسلامی ایران:(چکیده کتاب عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران)
کارنامه تمدنی جمهوری اسلامی ایران:(چکیده کتاب عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران)
80000 ریال
کارنامه تمدنی جمه...

عباس حیدری پور
چکیده مقالات همایش گفنگو های فرهنگی در چشم انداز تمدنی
چکیده مقالات همایش گفنگو های فرهنگی در چشم انداز تمدنی
60000 ریال
چکیده مقالات همای...

گروهی از محققین...
جستار های اسلامی در عدالت اجتماعی
جستار های اسلامی در عدالت اجتماعی
340000 ریال
جستار های اسلامی...

گروهی از محققین...
دولت مدرن در روابط بین الملل
دولت مدرن در روابط بین الملل
130000 ریال
دولت مدرن در رواب...

مجتبی عبدخدایی
گفتمان های تمدن اسلامی در ترکیه معاصر
گفتمان های تمدن اسلامی در ترکیه معاصر
90000 ریال
گفتمان های تمدن ا...

رسول نوروزی فیروز...
غرب شناسی انتقادی مسلمین
غرب شناسی انتقادی مسلمین
240000 ریال
غرب شناسی انتقادی...

ذبیح الله نعیمیان...
پیش در آمدی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی
پیش در آمدی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی
20000 ریال
پیش در آمدی بر سب...

منصوره اولیایی

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.