ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فصلنامه اخلاق؛ پاییز 1397؛ شماره پیاپی 53

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 10000 ریال

انسان در متن خلقت از نوعی شعور به نام «وجدان اخلاقی» بهره¬مند شده است. وجدان اخلاقی هر فرد به‌منزلۀ معلمی است که تعالیم اخلاقی را به او می‌آموزد و بر اجرای این تعالیم نظارت می¬کند، اما وجدان برای اینکه بتواند راهنمای خوبی باشد، به پرورش نیازمند است و این پرورش باید از همان کودکی آغاز گردد. والدین، و به‌ویژه مادر، نقش مهمی در رشد و تعالی وجدان اخلاقی دارند.
مفاسد اخلاقی فرهنگی و اجتماعی از مسائل مهم جوامع امروزی است و وقایع و آمارهای نگران‌کننده از هجوم پیام¬های غیراخلاقی حکایت دارد. مسلماً چنین پیام‌هایی در رشد وجدان کودک اختلال ایجاد می‌کند و او را از مسیر اخلاق منحرف می‌کند. همچنین، پیام‌های بیرونی، با ارزش¬هایی که خانواده به فرزندان القا می¬کنند، مغایرت دارند. بی‌تردید، یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر شکل‌گیری و رشد ارزش‌های اخلاقی، مادر است. نقش مادر فقط در تأمین نیازهای جسمانی کودک و به‌ثمررساندن آنان خلاصه نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از مسئولیت‌های مؤثر پرورشی ـ تربیتی برعهدۀ مادر است و همین امر موجب شده در نظام تربیتی و حقوقی اسلام، به نقش مادر توجه خاصی شود. اهمیت این نقش از آن‌جا روشن می‌شود که از هنگامی‌که کودک نخستین بار در آغوش مادر قرار می‌گیرد، مادر با تعلیم آداب اخلاقی و تشویق به اعمال خوب، نکوهش رفتار بد و استفاده از عوامل برانگیزانندۀ عاطفی برای متابعت و درک اخلاقی کودک، از راهبردهای عاطفی بهره می‌گیرد و در مرحلۀ نهایی، با به‌کارگیری روش‌های انگیزشی برای تأثیرگذاری بر ارادۀ کودک در تحقق‌بخشیدن به رفتار اخلاقی، به او کمک می‌کند تا توانمندی¬های خود را به‌کارگیرد. بدین ترتیب مجموعه‌ای از ارزش‌ها در ذهن فرزند شکل می‌گیرد و این ارزش‌ها یک نظام ارزشی را به وجود می¬آورند.

کتاب های مشابه

فصلنامه اخلاق؛ پاییز 1397؛ شماره پیاپی 53
فصلنامه اخلاق؛ پاییز 1397؛ شماره پیاپی 53
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ پا...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ بهار 1390؛ شماره پیاپی 23
فصلنامه اخلاق؛ بهار 1390؛ شماره پیاپی 23
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ به...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ بهار1397؛ شماره پیاپی 31
فصلنامه اخلاق؛ بهار1397؛ شماره پیاپی 31
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ به...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ بهار1392؛ شماره پیاپی 32
فصلنامه اخلاق؛ بهار1392؛ شماره پیاپی 32
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ به...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ بهار1391؛ شماره پیاپی 27
فصلنامه اخلاق؛ بهار1391؛ شماره پیاپی 27
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ به...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ تابستان 1397؛ شماره پیاپی 52
فصلنامه اخلاق؛ تابستان 1397؛ شماره پیاپی 52
15000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ تا...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ زمستان 1395؛ شماره 46
فصلنامه اخلاق؛ زمستان 1395؛ شماره 46
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ زم...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ پاییز 1395؛ شماره 45
فصلنامه اخلاق؛ پاییز 1395؛ شماره 45
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ پا...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.