ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

سخن ناشر
از میان سخنرانی‌ها و مقالات و مصاحبه‌های امام موسی صدر آن‌ها که به موضوعات زن و خانواده و جوان پرداخته‌اند، در کتاب پیش رو گرد آمده‌اند. از دو جهت این سه موضوع در یک کتاب تقدیم شده است: نخست، پیوندی که میان هرسه موضوع برقرار است و تأثیر و تأثری که بر یکدیگر دارند و از یکدیگر می‌گیرند. نقش و رابطۀ زن و جوان در شکل‌گیری و کارکرد خانواده مؤثر است و در تعریفی که از نظام خانواده به دست می‌دهیم، جایگاه زن و جوان روشن می‌شود. دوم، تأثیری که جهان نو در نگاه و نگرش به هرسه موضوع گذاشته است.
روشن است که در این میان زن وضعیت و ویژگیِ خاص‌تری دارد. فقدان تطابق میان عین و ذهن در امری آن را بدل به «مسئله» می‌کند. عقلِ انسانِ امروز میان آنچه از زن ( و شاید به شکلی رقیق‌تر از جوان و خانواده) در ذهن به تصویر می‌کشد و آنچه در جهان خارج با آن مواجهه می‌شود، سازگاری نمی‌یابد. از این رو، نگاه و نگرش سنتی به زن را به پرسش و چالش می‌کشد. چه جای انکار که این پرسش و چالش اسبابِ تغییر نگاه به زن و جایگاه او شده است. این اتفاق نخست در جوامع غربی و سپس در جوامع اسلامی رخ داده است. از حدود یک قرن گذشته، اسلام‌شناسان و علمای اسلام دیدگاه‌های نویی دربارۀ زنان مطرح کرده‌اند. دیگر سخن از جنس دوم بودن زن در میان نیست و یا اینکه بسیار نادر است و حضور اجتماعی زنان نیز دیگر ممنوع نیست، هرچند مطلوب هم نباشد.
اگر عالمی مسئلۀ زن و این دست پرسش‌ها و چالش‌های نوی انسانی را نادیده انگارد، سخت بتوان او را از زمرۀ عالمان زمان‌شناس در شمار آورد. اگر امام موسی صدر را «عالم بزمانه» می‌شناسند، طبعاً به‌سبب همین توجهات او به این دست مسائل و چالش‌هاست. او که هم درس‌خواندۀ حوزه‌های علمیه است و هم تجربۀ زیست در جامعۀ چندفرهنگی لبنان را دارد، به هرسه موضوع زن و خانواده و جوان پرداخته است.
رویکرد امام موسی صدر درون دینی است. از این رو، مطالعۀ این کتاب ما را از روش امام موسی صدر در مواجهه با مسائل جدید آگاه می‌کند. به بیان دیگر، او می‌کوشد که به سؤالات امروز با مراجعه به متن دین پاسخ گوید و عمیقاً باور دارد که دین پاسخ‌گوی مسائل انسان در همۀ زمان‌هاست. در این میان، روش‌شناسیِ او و اهمیتی که به قرآن و عقل، در مقایسه با دیگر منابع دین، در فهم و استنباط مسائل می‌دهد، واجد اهمیت و درخور توجه و تأمل است. نیز مطالعۀ این کتاب نمایان می‌سازد که در اسلام‌شناسی امام موسی صدر کدام مسئله یا مسائل در پیوند با این سه موضوع اولویت دارد.

کتاب های مشابه

کلمه یکم الله؛ اسم علم
کلمه یکم الله؛ اسم علم
5000 ریال
کلمه یکم الله؛ اس...

امام موسی صدر
کلمه دوم ادیان در خدمت انسان
کلمه دوم ادیان در خدمت انسان
5000 ریال
کلمه دوم ادیان در...

امام موسی صدر
کلمه سوم عبادت و عبودیت
کلمه سوم عبادت و عبودیت
5000 ریال
کلمه سوم عبادت و...

امام موسی صدر
کلمه چهارم امام علی(ع) و پویایی رهبری
کلمه چهارم امام علی(ع) و پویایی رهبری
5000 ریال
کلمه چهارم امام ع...

امام موسی صدر
کلمه پنجم حسین (ع) وارث انبیا
کلمه پنجم حسین (ع) وارث انبیا
5000 ریال
کلمه پنجم حسین (ع...

امام موسی صدر
کلمه ششم در پاسداشت آزادی
کلمه ششم در پاسداشت آزادی
5000 ریال
کلمه ششم در پاسدا...

امام موسی صدر
کلمه هفتم مبارز کیست؟
کلمه هفتم مبارز کیست؟
5000 ریال
کلمه هفتم مبارز ک...

امام موسی صدر
کلمه هشتم دین و کارگر
کلمه هشتم دین و کارگر
5000 ریال
کلمه هشتم دین و ک...

امام موسی صدر

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.