ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

زن و چالش های جامعه

نویسنده: احمد ناظم
قیمت: 150000 ریال

سخن ناشر
از میان سخنرانی‌ها و مقالات و مصاحبه‌های امام موسی صدر آن‌ها که به موضوعات زن و خانواده و جوان پرداخته‌اند، در کتاب پیش رو گرد آمده‌اند. از دو جهت این سه موضوع در یک کتاب تقدیم شده است: نخست، پیوندی که میان هرسه موضوع برقرار است و تأثیر و تأثری که بر یکدیگر دارند و از یکدیگر می‌گیرند. نقش و رابطۀ زن و جوان در شکل‌گیری و کارکرد خانواده مؤثر است و در تعریفی که از نظام خانواده به دست می‌دهیم، جایگاه زن و جوان روشن می‌شود. دوم، تأثیری که جهان نو در نگاه و نگرش به هرسه موضوع گذاشته است.
روشن است که در این میان زن وضعیت و ویژگیِ خاص‌تری دارد. فقدان تطابق میان عین و ذهن در امری آن را بدل به «مسئله» می‌کند. عقلِ انسانِ امروز میان آنچه از زن ( و شاید به شکلی رقیق‌تر از جوان و خانواده) در ذهن به تصویر می‌کشد و آنچه در جهان خارج با آن مواجهه می‌شود، سازگاری نمی‌یابد. از این رو، نگاه و نگرش سنتی به زن را به پرسش و چالش می‌کشد. چه جای انکار که این پرسش و چالش اسبابِ تغییر نگاه به زن و جایگاه او شده است. این اتفاق نخست در جوامع غربی و سپس در جوامع اسلامی رخ داده است. از حدود یک قرن گذشته، اسلام‌شناسان و علمای اسلام دیدگاه‌های نویی دربارۀ زنان مطرح کرده‌اند. دیگر سخن از جنس دوم بودن زن در میان نیست و یا اینکه بسیار نادر است و حضور اجتماعی زنان نیز دیگر ممنوع نیست، هرچند مطلوب هم نباشد.
اگر عالمی مسئلۀ زن و این دست پرسش‌ها و چالش‌های نوی انسانی را نادیده انگارد، سخت بتوان او را از زمرۀ عالمان زمان‌شناس در شمار آورد. اگر امام موسی صدر را «عالم بزمانه» می‌شناسند، طبعاً به‌سبب همین توجهات او به این دست مسائل و چالش‌هاست. او که هم درس‌خواندۀ حوزه‌های علمیه است و هم تجربۀ زیست در جامعۀ چندفرهنگی لبنان را دارد، به هرسه موضوع زن و خانواده و جوان پرداخته است.
رویکرد امام موسی صدر درون دینی است. از این رو، مطالعۀ این کتاب ما را از روش امام موسی صدر در مواجهه با مسائل جدید آگاه می‌کند. به بیان دیگر، او می‌کوشد که به سؤالات امروز با مراجعه به متن دین پاسخ گوید و عمیقاً باور دارد که دین پاسخ‌گوی مسائل انسان در همۀ زمان‌هاست. در این میان، روش‌شناسیِ او و اهمیتی که به قرآن و عقل، در مقایسه با دیگر منابع دین، در فهم و استنباط مسائل می‌دهد، واجد اهمیت و درخور توجه و تأمل است. نیز مطالعۀ این کتاب نمایان می‌سازد که در اسلام‌شناسی امام موسی صدر کدام مسئله یا مسائل در پیوند با این سه موضوع اولویت دارد.

کتاب های مشابه

زن و چالش های جامعه
زن و چالش های جامعه
150000 ریال
زن و چالش های جام...

احمد ناظم
پیشوایی فراتر از زمان
پیشوایی فراتر از زمان
96000 ریال
پیشوایی فراتر از...

محمود سریع القلم...
حدیث روزگار(خاطرات استاد سیدهادی خسروشاهی)
حدیث روزگار(خاطرات استاد سیدهادی خسروشاهی)
60000 ریال
حدیث روزگار(خاطرا...

حمید قزوینی
دین در جهان امروز
دین در جهان امروز
60000 ریال
دین در جهان امروز...

احمد ناظم،حمیدرضا شریعتمدار...
چشمی به آسمان نگاهی بر زمین
چشمی به آسمان نگاهی بر زمین
54000 ریال
چشمی به آسمان نگا...

عبدالله نصری
ادیان در خدمت انسان(در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 2) جستارهایی درباره دین و مسائل جهان امروز
ادیان در خدمت انسان(در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 2) جستارهایی درباره دین و مسائل جهان امروز
120000 ریال
ادیان در خدمت انس...

گروهی از محققین...
انسان آسمان (در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 6) جستارهایی درباره امیرالمومنین علیه السلام
انسان آسمان (در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 6) جستارهایی درباره امیرالمومنین علیه السلام
72000 ریال
انسان آسمان (در ق...

امام موسی صدر
برای زندگی (در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 4) گفتارهای تفسیری امام موسی صدر
برای زندگی (در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 4) گفتارهای تفسیری امام موسی صدر
96000 ریال
برای زندگی (در قل...

امام موسی صدر

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.