ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فصلنامه اخلاق؛ بهار1397؛ شماره پیاپی 31

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 10000 ریال

بی‌تردید، نیل به آثار فردی و اجتماعی ازدواج در پرتو موفقیت، سلامت و استمرار این پیوند است. با وجود این، اکنون حفظ و استمرار ازدواج برای بسیاری از زوج‌ها در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف دشوار شده‌است (پورمحسنی، 1388). آمار طلاق که معتبرترین شاخص برای آشفتگی زناشویی است (هالفورد، 1384: 17)، نشانگر دشواری زوجین در نیل به رضایت زناشویی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری زوج‌های ایرانی ارتباطات ضعیفی با هم دارند و بیشترین شکایات زوج‌ها مربوط به مشکلات ارتباطی است (هنریان و یونسی، 1390). آمار طلاق در ایران رشد فزاینده‌ای داشته است و از 4/9 درصد در سال 1380 به 3/16درصد در سال 1390 رسیده است (سایت سازمان ثبت احوال کشور، 1391). این، جدا از ازدواج‌های ناموفقی است که زن و مرد به دلائل گوناگون طلاق نمی‌گیرند.
طی قرون متمادی والدین زوج‌ها، بزرگان فامیل و محله و روحانیون به حل و فصل اختلافات زناشویی می‌پرداختند. با تحول علم روان‌شناسی و ارائة نظریه‌های روان‌درمانی، در دهة 40 میلادی، مشاوره‌های ازدواج و خانواده در آمریکا پدید آمد (گلادینگ، 1386). در دهه‌های بعد، نظریه‌های جالب‌توجهی در حل مشکلات زوج‌ها ارائه شد (گلدنبرگ، 1382 و هاروی، 1388). در این بین، یکی از شیوه‌های مهم اصلاح مشکلات زناشویی، استفاده از توصیه‌های اخلاقی است. هدف علم اخلاق شکوفاسازی ارزش‌ها و فضائل اخلاقی در انسان‌ها و پاک‌سازی آنان از رفتارهای مخالف کرامت انسانی و رذیلت‌هاست.

کتاب های مشابه

فصلنامه اخلاق؛ پاییز 1397؛ شماره پیاپی 53
فصلنامه اخلاق؛ پاییز 1397؛ شماره پیاپی 53
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ پا...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ بهار 1390؛ شماره پیاپی 23
فصلنامه اخلاق؛ بهار 1390؛ شماره پیاپی 23
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ به...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ بهار1397؛ شماره پیاپی 31
فصلنامه اخلاق؛ بهار1397؛ شماره پیاپی 31
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ به...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ بهار1392؛ شماره پیاپی 32
فصلنامه اخلاق؛ بهار1392؛ شماره پیاپی 32
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ به...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ بهار1391؛ شماره پیاپی 27
فصلنامه اخلاق؛ بهار1391؛ شماره پیاپی 27
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ به...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ تابستان 1397؛ شماره پیاپی 52
فصلنامه اخلاق؛ تابستان 1397؛ شماره پیاپی 52
15000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ تا...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ زمستان 1395؛ شماره 46
فصلنامه اخلاق؛ زمستان 1395؛ شماره 46
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ زم...

گروهی از محققین...
فصلنامه اخلاق؛ پاییز 1395؛ شماره 45
فصلنامه اخلاق؛ پاییز 1395؛ شماره 45
10000 ریال
فصلنامه اخلاق؛ پا...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.