ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

کتابی که اکنون در دستانِ شماست، نگاه و رویکردِ امام موسی صدر به برخی از این مسائل و موضوعات است. یکی از مسائل مهم که مؤمنان همواره باید پاسخ‌گوی آن باشند، حفظ دلایلِ دین‌داری با نظر به تحولاتِ جهان و انسان است. به تعبیر امام موسی صدر، دین تنظیم‌کنندۀ رابطۀ انسان با جهانِ پیرامونش است. چون چنین است، باید روشن کنیم دین که پای در امر مطلق و ثابت دارد، چگونه همپای دو پدیدۀ تحول‌پذیر و متغیر می‌تواند رابطۀ آن دو را تنظیم کند. امام موسی صدر در این گفتارها و جستارها بیش از هرچیز دیگری در صدد توضیح این موضوع و چرایی نیازِ انسانِ مدرن به دین است. امام صدر در جایگاه روحانیِ شیعه همواره کوشش دارد که به این پرسش‌ها از منظر اسلام و تشیع پاسخ گوید. اما به اقتضای مسائل مشترکِ ادیان و فضای متکثرِ دینیِ لبنان، گاه بی‌نظر به اسلام و بانظر به معنایِ کلیِ دین سخن رانده است و قلم فرسوده است. کوشش کردیم که از میانِ گفتارها و جستارهای امام آن‌ها که به دین پرداخته‌اند، از قلم نیفتد. نیز باید تأکید کنیم که امام صدر در دیگر گفتارها و جستارهای خود مکرراً به دین - به معنای عام آن - پرداخته‌است و اکنون که موسوعۀ گام به گام با امام مجموعه گفتارها و مصاحبه‌ها و مقالاتِ سید موسی صدر در اختیار علاقه‌مندان است، می‌توان با مراجعه به آن، همۀ اظهارات دین‌شناسانۀ امام را بررسی کرد. اما اکنون به سیاقِ دیگر کتاب‌های مجموعۀ «در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر» بر آن بودیم که سخنرانی‌ها و مقالات را به شکل کامل گرد هم آوریم. لذا گفتارها و جستارهایی را برای کتاب حاضر برگزیدیم که دین موضوع اصلی آن‌ها بوده است.

کتاب های مشابه

عبادت با عبودیت؟(در قلمرو اندیشه امام موسی صدر)
عبادت با عبودیت؟(در قلمرو اندیشه امام موسی صدر)
120000 ریال
عبادت با عبودیت؟(...

امام موسی صدر
رهیافت های اقتصادی اسلامی (در قلمرو اندیشه امام موصی صدر 3)
رهیافت های اقتصادی اسلامی (در قلمرو اندیشه امام موصی صدر 3)
180000 ریال
رهیافت های اقتصاد...

امام موسی صدر
گام به گام با امام 12
گام به گام با امام 12
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 11
گام به گام با امام 11
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 10
گام به گام با امام 10
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 9
گام به گام با امام 9
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 7
گام به گام با امام 7
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر
گام به گام با امام 6
گام به گام با امام 6
185000 ریال
گام به گام با اما...

یعقوب ضاهر

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.