ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

رهنما 54: سیری در احکام سفر

قیمت: 0 ریال

سفر و حضر دو بخش از زندگی انسانهاست که برای خود، احکام و مسائلی جداگانه دارند. هیچ مسلمانی در هیچ مرحله‌ای از زندگی خود، رهاشده و بیتکلیف نیست و از این قاعده، سفر را نیز نمی‌توان استثنا دانست. مسافرت را نمی‌توان بهانۀ گریختن از احکام خداوندی قرار داد؛ زیرا آنچه بر انسان‌ واجب است، جز به انجامدادن تکلیف، ساقط نمی‌شود. پیشوایان دینی ما آنچنان به اجرای فرایض و اهتمام به احکام الهی، چه در سفر و چه در حضر، سفارش بلیغ کرده‌اند که راه را بر هرگونه فرار و بهانهجویی می‌بندد. این روایتها و سفارشها بهاندازه‌ای است که نقل اندکی از آنها نیز رساله‌ای جداگانه می‌طلبد. از نقل آنها صرفنظر کرده و تنها به ذکر برخی احکام برای مسافر اکتفا می‌کنیم.

کتاب های مشابه

مدیریت جهادی
مدیریت جهادی
0 ریال
مدیریت جهادی...

آستان قدس رضوی
گوهر نجابت، منتخب سخنرانی های حرم مطهر رضوی با موضوع حیا و عفاف
گوهر نجابت، منتخب سخنرانی های حرم مطهر رضوی با موضوع حیا و عفاف
0 ریال
گوهر نجابت، منتخب...

جعفر حسن زاده
پرسمان رضوی 1، وصف آفتاب
پرسمان رضوی 1، وصف آفتاب
0 ریال
پرسمان رضوی 1، وص...

محمد باقر پور امینی...
پرسمان رضوی 3، حیات علمی
پرسمان رضوی 3، حیات علمی
0 ریال
پرسمان رضوی 3، حی...

محمد باقر پور امینی...
پرسمان رضوی 4، سلوک سیاسی
پرسمان رضوی 4، سلوک سیاسی
0 ریال
پرسمان رضوی 4، سل...

محمد باقر پور امینی...
پرسمان رضوی5، منزلت زیارت
پرسمان رضوی5، منزلت زیارت
0 ریال
پرسمان رضوی5، منز...

محمد باقر پور امینی...
پرسمان رضوی6، چهره ها و روزها
پرسمان رضوی6، چهره ها و روزها
0 ریال
پرسمان رضوی6، چهر...

محمد باقر پور امینی...
پرسمان رضوی7ِ، سبک زندگی
پرسمان رضوی7ِ، سبک زندگی
0 ریال
پرسمان رضوی7ِ، سب...

محمد باقر پور امینی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.