ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

رهنما 54: سیری در احکام سفر

قیمت: 0 ریال

سفر و حضر دو بخش از زندگی انسانهاست که برای خود، احکام و مسائلی جداگانه دارند. هیچ مسلمانی در هیچ مرحله‌ای از زندگی خود، رهاشده و بیتکلیف نیست و از این قاعده، سفر را نیز نمی‌توان استثنا دانست. مسافرت را نمی‌توان بهانۀ گریختن از احکام خداوندی قرار داد؛ زیرا آنچه بر انسان‌ واجب است، جز به انجامدادن تکلیف، ساقط نمی‌شود. پیشوایان دینی ما آنچنان به اجرای فرایض و اهتمام به احکام الهی، چه در سفر و چه در حضر، سفارش بلیغ کرده‌اند که راه را بر هرگونه فرار و بهانهجویی می‌بندد. این روایتها و سفارشها بهاندازه‌ای است که نقل اندکی از آنها نیز رساله‌ای جداگانه می‌طلبد. از نقل آنها صرفنظر کرده و تنها به ذکر برخی احکام برای مسافر اکتفا می‌کنیم.

کتاب های مشابه

رهنما 54: سیری در احکام سفر
رهنما 54: سیری در احکام سفر
0 ریال
رهنما 54: سیری در...

سید مجتبی حسینی...
رهنما 55: جلسه های من و خدا
رهنما 55: جلسه های من و خدا
0 ریال
رهنما 55: جلسه ها...

رسول نقوی
رهنما 56: دوران طلایی عقد
رهنما 56: دوران طلایی عقد
0 ریال
رهنما 56: دوران ط...

علی اصغر بلوریان...
رهنما 57: درآمدی بر شیطان پرستی
رهنما 57: درآمدی بر شیطان پرستی
0 ریال
رهنما 57: درآمدی...

محمد جواد ادبی
رهنما 58: مسافر و احکام او
رهنما 58: مسافر و احکام او
0 ریال
رهنما 58: مسافر و...

محمد حسین فلاح زاده...
رهنما 59؛ روابط دختر و پسر!؟
رهنما 59؛ روابط دختر و پسر!؟
0 ریال
رهنما 59؛ روابط د...

علی رضا مستشاری...
رهنما 61: پاکت در بسته
رهنما 61: پاکت در بسته
0 ریال
رهنما 61: پاکت در...

محمد باقر پور امینی...
رهنما 62: گفت و شنودی در باب تقلید
رهنما 62: گفت و شنودی در باب تقلید
0 ریال
رهنما 62: گفت و ش...

حسنعلی علی اکبریان...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.