ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

رهنما 10: پاسخ چیست؟

قیمت: 0 ریال

عقل، حجت خدا بر انسانهاست و خداوند انسان را در روز قیامت به مُدرکات عقلی عِقاب و ثواب میدهد. اگر خلاف عقل چیزی را بپذیریم، در محضر الهی هیچ عذری نخواهیم داشت. بنابراین، از جوانان و فرهیختگان همۀ مذاهب انتظار میرود که ابتدا دین و مذهب خود را با این مایۀ گرانبها محک بزنند و سپس قضاوت کنند.
کتابچه های رهنما برای پاسخ به پرسشهایی فراهم آمدهاند؛ ولی برخلاف آنها، در نوشتۀ پیشِ رو طرح چند سؤال بسیار ساده، بدون نیاز به پاسخ و به صورت استفهام انکاری، محور قرار گرفته است. در این پرسشها تناقضات آشکاری را در اعتقادات برخی مذاهب، به خصوص فرقۀ وهابیت، یادآور میشویم

کتاب های مشابه

رهنما 23: احکام بانوان
رهنما 23: احکام بانوان
0 ریال
رهنما 23: احکام ب...

سید محمد ضیایی،سید مجتبی حس...
رهنما 24: برای فرزندانمان چگونه الگو باشیم؟
رهنما 24: برای فرزندانمان چگونه الگو باشیم؟
0 ریال
رهنما 24: برای فر...

علی قائمی
رهنما 25: چرا امام رضا علیه السلام ولایت عهدی را قبول کرد؟
رهنما 25: چرا امام رضا علیه السلام ولایت عهدی را قبول کرد؟
0 ریال
رهنما 25: چرا اما...

شهید مرتضی مطهری...
رهنما 26: شیخ بهایی؛ فقیه ذوفنون
رهنما 26: شیخ بهایی؛ فقیه ذوفنون
0 ریال
رهنما 26: شیخ بها...

حسین مهدوی پارسا...
رهنما30 : ضیافت ابرار
رهنما30 : ضیافت ابرار
0 ریال
رهنما30 : ضیافت ا...

محمدامین پورامینی...
رهنما 28: حرم در بستر تاریخ
رهنما 28: حرم در بستر تاریخ
0 ریال
رهنما 28: حرم در...

سید ابراهیم موسوی پناه...
رهنما 29: چهل چراغی برای سقف مشترک
رهنما 29: چهل چراغی برای سقف مشترک
0 ریال
رهنما 29: چهل چرا...

محمدرضا احمدی
رهنما 17: عدالت صحابه
رهنما 17: عدالت صحابه
0 ریال
رهنما 17: عدالت ص...

صالح قنادی

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.