ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

حدیث سحرگاهان(در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 5): گفتارهای تفسیری امام موسی صدر

قیمت: 135000 ریال

قرآن برای زندگی است. اندیشمندان مسلمان در طول تاریخ تمدن اسلامی سعی کردهاند از این اقیانوس بیکران حقایقی را صید کنند که بر معرفت بشری بیفزاید. کلام خداوند بیانتهاست و لذا تلاش بشر برای کشف و فهم حقایق قرآنی هیچگاه به پایان نمیرسد و هیچگاه حجاب کامل از چهرۀ قرآن برگرفته نخواهد شد.
کتابی که در دست شماست، گفتارهای تفسیری است که امام موسی صدر در سحرگاهان ماه مبارک رمضان در رادیو لبنان بیان کرده است. با توجه به اینکه این سخنرانیها در آخرین سالهای حضور امام موسی صدر در لبنان ایراد شده است، به نوعی عصارۀ اندیشه و فکر امام موسی صدر در زمینههای مختلف و انعکاس و خلاصۀ معرفت وجودی امام موسی صدر است.
اگر بخواهیم جوهر تفسیر قرآنی امام موسی صدر را با عبارتی بیان کنیم که جامع باشد، بهترین عبارت «تفسیر انسانی» یا «تفسیر زندگی» است.
طرفه آنکه اگر اندکی هوشمندی به خرج دهیم میتوانیم عمق اندیشۀ دینی و مبانی رفتار و عمل امام موسی صدر را از طریق همین تفاسیر گفتاری بشناسیم.
حدیث سحرگاهان دومین جلد از مجموعه گفتارهای تفسیری امام موسی صدر است که برای نخستین بار به فارسی منتشر میشود. این جلد شامل دو بخش است: نخست، تفسیر آیات برگزیدهای از سورههای بلند قرآن کریم که تلاش شده است حتیالامکان به صورت موضوعی تقسیمبندی شود و دوم، تفسیر برخی از سور قصار قرآن کریم. این کتاب ترجمۀ کتاب احادیث السحر است که در سال 1999 در بیروت منتشر شده است و افزون بر مطالب آن کتاب، حدود بیست بخش از متون نویافته نیز در این کتاب گنجانده شده است.

کتاب های مشابه

ادیان در خدمت انسان(در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 2) جستارهایی درباره دین و مسائل جهان امروز
ادیان در خدمت انسان(در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 2) جستارهایی درباره دین و مسائل جهان امروز
120000 ریال
ادیان در خدمت انس...

گروهی از محققین...
انسان آسمان (در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 6) جستارهایی درباره امیرالمومنین علیه السلام
انسان آسمان (در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 6) جستارهایی درباره امیرالمومنین علیه السلام
72000 ریال
انسان آسمان (در ق...

امام موسی صدر
برای زندگی (در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 4) گفتارهای تفسیری امام موسی صدر
برای زندگی (در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 4) گفتارهای تفسیری امام موسی صدر
96000 ریال
برای زندگی (در قل...

امام موسی صدر
سفر شهادت (در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 7) گفتارهایی درباره واقعه عاشورا
سفر شهادت (در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 7) گفتارهایی درباره واقعه عاشورا
78000 ریال
سفر شهادت (در قلم...

امام موسی صدر
روح تشریع در اسلام (درقلمرو اندیشه امام موسی صدر 8) واقعیت قانون گذاری در اسلام
روح تشریع در اسلام (درقلمرو اندیشه امام موسی صدر 8) واقعیت قانون گذاری در اسلام
60000 ریال
روح تشریع در اسلا...

امام موسی صدر
حدیث سحرگاهان(در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 5): گفتارهای تفسیری امام موسی صدر
حدیث سحرگاهان(در قلمرو اندیشه امام موسی صدر 5): گفتارهای تفسیری امام موسی صدر
135000 ریال
حدیث سحرگاهان(در...

علیرضا محمودی،مهدی موسوی نژ...
سیره و سرگذشت امام موسی صدر(جلد اول)
سیره و سرگذشت امام موسی صدر(جلد اول)
60000 ریال
سیره و سرگذشت اما...

هيئت رئيسة جنبش أمل لبنان...
سیره و سرگذشت امام موسی صدر(جلد دوم)
سیره و سرگذشت امام موسی صدر(جلد دوم)
60000 ریال
سیره و سرگذشت اما...

هيئت رئيسة جنبش أمل لبنان...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.