ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

وحیانیت الفاظ قرآن کریم

قیمت: 160000 ریال

قرآن کریم کتاب رحمت و نسخه‌ای شفابخش برای همه دردهای اجتماعی و اخلاقی جوامع بشری است. به ژرفای حقایق این اقیانوس کران که ظاهری زیبا و باطنی ژرف و ناپیدا دارد، نمی‌توان رسید و شگفتی‌هایش را پایانی نیست و تاریکی‌ها جز بدان زدوده نمی‌شوند. این کتاب آسمانی پابه‌پای زمان همانند خورشید و ماه بر همه ملت‌ها در طول تاریخ تابیده و پاسخگوی نیازهای معنوی و هدایتی مردم بوده است.

این کتاب آسمانی از طریق وحی و ارتباط زبانی و کلامی خداوند با پیامبر‌اکرم‌ صلی الله علیه و اله نازل شده است. در‌باره حقیقت وحی تاکنون سخن بسیار گفته شده، ولی واقعیت این است که راهیابی به عالَم اسرار‌آمیز و مرموز وحی برای ما مقدور نیست و ما با حقیقت وحی بیگانه‌ایم، حتی با شرح و تبیین شخص پیامبر‌ صلی الله علیه و اله از وحی نیز ما جز شبحی از این عالم اسرارآمیز نخواهیم دید. آری، امکان شناخت ماهیت و حقیقت وحی برای انسان عادی و با ابزارهای معرفت بشری، همچون حس و خیال و عقل وجود ندارد و کسی نمی‌تواند ادعا کند که ماهیت وحی را می‌تواند تشریح کند، جز پیامبران الهی که به این وادی راه یافته ‎ اند.
ادراک‌نکردن حقیقت وحی را نمی‌توان دلیل بر نفی وجود آن پنداشت یا آن را توجیه مادی و غیرواقعی کرد؛ چنان‌که گزارش‌های تاریخی گویای این مطلب‌اند که ادراک‌نکردن حقیقت وحی و آموزه‌های وحیانی در هر زمان موجب شده است که مخالفان و حتی گاه قرآن‌باوران، اصل وحی یا یکی از ساحت‌های مربوط به آن را مورد تردید قرار دهند؛ همانند بسیاری دیگر از واقعیات‌ جهان که فهم بشر توان ادراک آن را نداشته است؛ لیکن پیشرفت علم از آن واقعیت‌ها پرده برداشته است.
گرچه پی‌بردن به کنه و حقیقت وحی جز برای پیامبران و اولیای الهی ممکن نیست، می‌توان با رجوع به قرآن و کلمات پیامبر‌اکرم‌ صلی الله علیه و اله و ائمّه‌ علیهم السلام وحی را از طریق آثار و اهداف و نتایج آن توضیح داد و کسانی که خود را از این طریق بی‌نیاز ببینند، به بیراهه رفته‌اند.

کتاب های مشابه

روزه براساس آموزه  های قرآن و اهل  بیت علیهم  السلام
روزه براساس آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام
20000 ریال
روزه براساس آموزه...

عباس کوثری
بهداشت بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت علیه السلام
بهداشت بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت علیه السلام
3500 ریال
بهداشت بر اساس آم...

عیسی عیسی زاده
عرفان در آینه قرآن و روایات
عرفان در آینه قرآن و روایات
120000 ریال
عرفان در آینه قرآ...

حسن رمضانی
خطاهای قرآن پژوهی جان ونز برو: ریشه ها و پیامدها
خطاهای قرآن پژوهی جان ونز برو: ریشه ها و پیامدها
100000 ریال
خطاهای قرآن پژوهی...

سید مجید پورطباطبایی...
معیارهای جری و تطبیق از نگاه علامه طباطبایی
معیارهای جری و تطبیق از نگاه علامه طباطبایی
60000 ریال
معیارهای جری و تط...

سید علی هاشمی
خشونت اجتماعی از منظر قرآن کریم با رویکرد شبهه پژوهی
خشونت اجتماعی از منظر قرآن کریم با رویکرد شبهه پژوهی
140000 ریال
خشونت اجتماعی از...

علی مدبر
الگوی اخلاق توحیدی در قرآن کریم از منظر عالمه طباطبایی رحمه الله
الگوی اخلاق توحیدی در قرآن کریم از منظر عالمه طباطبایی رحمه الله
90000 ریال
الگوی اخلاق توحید...

محمد ابوطالبی
کارنامه اهل بیت علیه السلام در قرآن شناسی
کارنامه اهل بیت علیه السلام در قرآن شناسی
240000 ریال
کارنامه اهل بیت ع...

محمد هادی یعقوب نژاد...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.