ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فلسفه اسلامی

انتشارات: بوستان کتاب
تهیه کننده ها: موسسه بوستان کتاب
قیمت: 100000 ریال

سپاس و ستایش خدایی را که خالق هر محسوس و معقولی است، و غایت هر مطلوب و مسئولی. آفریدگاری که هستی بخش هر آفریده ای است و قیّوم هر موجودی. نیاز ممکنات دلالت بر وجوب وجودش دارند، احکام و اتقان مصنوعات بیانگر قدرت و ازلیّتش، هماهنگی موجودات روشنگر وحدانیّتش، و نظم حیرت آور موجودات دلیل بر علم و حکمتش. خداوندی که در وجوب وجود فرد است، در جود و کرم یگانه، و آثار سلطنت و قدرتش در هر شی ء و فی ء هویدا. واجب الوجودی که به هیچ حدّی محدود نیست، و از هر مادّه و صورت و ماهیّتی مبرّاست، و از هر نقص و قصور منزّه. پروردگاری که نه تنها در منتهای کمال و جمال و قدرت است، بلکه هر کمال و جمال و قدرت هم از اوست. آفریننده ای که آفریده های بدیع او چنان در همه جا گسترده شده و در کمال نظم و زیبایی جلوه گری می کنند که بسیاری در تماشای آن آفریده ها به گونه ای مات ومبهوت گشته اند که فرصت آنکه آفریننده را ببینند نیافته اند، و چنان مجذوب جلوه ها شده اند که ازصاحب جلوه بی خبرمانده اند. أحسن الخالقینی که با تعلیم اسماء به آدم « عَلَّمَ آدَمَ الْأسْماءَ کُلَّها »، از یک طرف او را مسجود فرشتگان ساخت، و از طرف دیگر جانشین و خلیفه خود در زمین قرارداد، تا با احاطه برملک وملکوت و شناخت حقایق خداگونه ای شود بر مثال آفریننده اش « انِّی جاعِلٌ فِی الْأرْضِ خَلِیفهٌ ».

کتاب های مشابه

نقد مبانی ارزش شناختی لیبرالیسم
نقد مبانی ارزش شناختی لیبرالیسم
110000 ریال
نقد مبانی ارزش شن...

حسین توسلی
نقد معیار و آزادی از دیدگاه استاد شهید مطهری
نقد معیار و آزادی از دیدگاه استاد شهید مطهری
50000 ریال
نقد معیار و آزادی...

علی اکبر ذاکری
تبلیغ دینی شاخصه ها و بایسته ها
تبلیغ دینی شاخصه ها و بایسته ها
96600 ریال
تبلیغ دینی شاخصه...

حسین شرفی
سخنگوی دانا جلد اول
سخنگوی دانا جلد اول
156450 ریال
سخنگوی دانا جلد ا...

هادی مروی
سخنگوی دانا جلد دوم
سخنگوی دانا جلد دوم
150500 ریال
سخنگوی دانا جلد د...

هادی مروی
اخلاق کاربردی مبلّغ
اخلاق کاربردی مبلّغ
65800 ریال
اخلاق کاربردی مبل...

راضیه ذوالفقاری...
پژوهشی درباره تبلیغ
پژوهشی درباره تبلیغ
197750 ریال
پژوهشی درباره تبل...

محمد تقی رهبر
جامعه شناسی در عرصه تبلیغ دینی
جامعه شناسی در عرصه تبلیغ دینی
99750 ریال
جامعه شناسی در عر...

شمس الله مریجی

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.