ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

قیمت: 130000 ریال

گفتگوی بین ادیان برای رسیدن به جهانی عاری از خشونت و سرسختی که امروزه اذهان بسیاری از متفکران بزرگ را به خود مشغول داشته، از راه‌های مختلفی قابل پی‌جویی است، اما بی‌گمان یکی از آنها که از قضا کارآمدی بیشتری دارد، بهره‌گیری از داده‌های تاریخی است. اساساً ادیان در گذر حیات و نقش‌آفرینی خویش، در تاریخ چگونه با یکدیگر مواجه شده‌اند ؟ این پرسش اساسی - با هر انگیزه‌ای که باشد - درخور ستایش است؛ چون از یک سو سطح تعامل و انسانی‌اندیشی دین را به نمایش می‌گذارد و از دیگرسو شخصیت تاریخی باورمندان به عقاید ادیان را نشان می‌دهد. پژوهشکدۀ اسلام تمدنی که مأموریت خود را در معرفی اسلام به عنوان دینی تمدن‌ساز و تمدنی‌اندیش تعریف کرده است، ورود به این حوزه‌های مطالعاتی را ضروری می‌داند. البته کتاب حاضر ترجمه‌ای از نویسنده‌ای غربی است؛ اما به حکم رویکردی که نویسنده دارد، در راستای فعالیت‌های پژوهشکده قرار گرفته است.
نویسندۀ اصلی کتاب، هیو گدارد از تحصیل‌کردگان آکسفورد ‌و استاد درس روابط اسلام ‌و مسیحیت، با نگاهی تاریخی به روابط این دو دین، روی کرده و کوشیده نوع تعامل اسلام و مسیحیت را در طول تاریخ اسلام مورد بررسی قرار دهد؛ وی ابتدا گزارشی از وضعیت دین مسیحیت پیش از اسلام و چگونگی تعاملش با دیگر ادیان و نیز روابط حاکم بر فرقه‌های درونی ارائه نموده و سپس به دادوستدی که با اسلام
داشته، پرداخته است. ظهور اسلام که تحولی در جهان انسانی بود، در زیست‌جهان مسیحیت نیز اثر گذارد؛ ازاین‌رو گدارد به نوع نگاه مسیحیت به اسلام و متقابلاً نگاهی که اسلام به این دین کهن داشته، می‌پردازد و در ادامه، تعامل این دو را در گذرگاه‌های مختلف تاریخی مورد کاوش قرار می‌دهد. به زعم نویسنده، دیانت اسلامی و مسلمانان به‌رغم ‌دیدگاهی که نسبت به ‌برتری دین خویش داشته‌اند، در همیشۀ تاریخ با نگاهی انسان‌مدارانه به ادیان دیگر به‌ویژه مسیحیت نظر کرده و بهترین رواداری را نسبت به آن و پیروان مسیحی اعمال کرده‌اند؛ هرچند تصریح می‌کند برای داوری در خصوص عملکرد مسلمانان نباید با ملاک‌های قوانین حقوق بشری قرن بیستم به داوری نشست.

کتاب های مشابه

نظریه های زبان شناسی دانشمندان مسلمانان در دوره شکوفایی تمدن اسلامی
نظریه های زبان شناسی دانشمندان مسلمانان در دوره شکوفایی تمدن اسلامی
190000 ریال
نظریه های زبان شن...

سید حسین سیدی
نظریه معنویت در قرآن
نظریه معنویت در قرآن
120000 ریال
نظریه معنویت در ق...

محمد مسعود سعیدی...
مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه در هند و پاکستان
مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه در هند و پاکستان
140000 ریال
مکتب های عرفانی ح...

غلامرضا جلالی
درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی
درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی
130000 ریال
درآمدی بر هنجارسا...

سید محسن میرسندسی...
بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن با تاکید بر کنش های اجتماعی
بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن با تاکید بر کنش های اجتماعی
160000 ریال
بررسی جامعه شناخت...

سید علی نقی ایازی...
زمانه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی
زمانه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی
170000 ریال
زمانه، زندگی و کا...

مصطفی گوهری فخرآباد...
فرهنگ چند معنایی روایتی دیگر از اسلام
فرهنگ چند معنایی روایتی دیگر از اسلام
220000 ریال
فرهنگ چند معنایی...

توماس باوِر
بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تاکید به آثار شیخ مفید
بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تاکید به آثار شیخ مفید
100000 ریال
بافتارهای خیزش عل...

محمد باغستانی کوزه‌گر...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.