ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

زندگی فرهنگی ، سیاسی شَلمَغانی از استقامت تا انحراف

قیمت: 100000 ریال

عصر غیبت برای شیعیان از جهات مختلف دارای اهمیت است، از یک‌ سو غیبت و فقدان ظاهری امام، جامعۀ شیعی را با بحران فکری و عقیدتی مواجه کرده بود و از سوی دیگر ادعاهای نابجای برخی افراد منتسب به شیعه بر این بحران می‌افزود.
یکی از این افراد ابوجعفر محمد بن علی شلمغانی بود که نزد شیعیان از جایگاهی برخوردار بود و با حسین بن روح نوبختی سومین نایب امام نیز ارتباط نزدیکی داشت و حتی پاسخگویی برخی مراجعان او را نیز برعهده داشت و همین سبب ایجاد پایگاهی برای او در میان شیعیان گردید. از سوی دیگر مراوده او با صاحب‌منصبان بر اعتبار او می‌افزود. همین‌ها در انگیزۀ او برای ادعای ریاست بر شیعیان تأثیرگذار بود. انحراف ناگهانی او و ادعای بابیت امام دوازدهم و منازعۀ او با حسین بن روح سبب شکاف در میان شیعیان گردید؛ از سوی دیگر سبب انتساب برخی باورها مانند الوهیت به او شده است.

کتاب های مشابه

درآمدی بر سیره معصومان علیهم‎السلام در کتاب‎های چهارگانه شیعه
درآمدی بر سیره معصومان علیهم‎السلام در کتاب‎های چهارگانه شیعه
120000 ریال
درآمدی بر سیره مع...

علی اکبر ذاکری
سیره نظامی معصومان علیهم‎السلام در کتاب‎های چهارگانه شیعه
سیره نظامی معصومان علیهم‎السلام در کتاب‎های چهارگانه شیعه
80000 ریال
سیره نظامی معصوما...

علی اکبر ذاکری
سیره عبادی معصومان علیهم‎السلام در کتاب‎های چهارگانه شیعه
سیره عبادی معصومان علیهم‎السلام در کتاب‎های چهارگانه شیعه
110000 ریال
سیره عبادی معصوما...

علی اکبر ذاکری
سیره فرهنگی و اجتماعی معصومان علیهم‎السلام در کتاب‎های چهارگانه شیعه
سیره فرهنگی و اجتماعی معصومان علیهم‎السلام در کتاب‎های چهارگانه شیعه
140000 ریال
سیره فرهنگی و اجت...

علی اکبر ذاکری
زندگی فرهنگی ، سیاسی شَلمَغانی از استقامت تا انحراف
زندگی فرهنگی ، سیاسی شَلمَغانی از استقامت تا انحراف
100000 ریال
زندگی فرهنگی ، سی...

محمد تقی ذاکری
چکیده مقالات همایش امام علی علیه السلام الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز
چکیده مقالات همایش امام علی علیه السلام الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز
90000 ریال
چکیده مقالات همای...

گروهی از محققین...
زمینه های رشد تروریسم در عراق( با تاکید بر جریان بعثی ، تکفیری داعش)
زمینه های رشد تروریسم در عراق( با تاکید بر جریان بعثی ، تکفیری داعش)
20000 ریال
زمینه های رشد ترو...

مختار شیخ حسینی...
سیره معصومان(ع) در فقر زدایی
سیره معصومان(ع) در فقر زدایی
60000 ریال
سیره معصومان(ع) د...

محمد حسین علی اکبری...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.