ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره دوازدهم- زمستان 1397 - (نسخه PDF)

نویسنده: گروهی از محققین
انتشارات: آیت بوستان
قیمت: 25000 ریال

با توجه به اهمیت و تاثیر عاشورا و امام حسین (ع) در جوامع بشری به ویژه جامعه امروز اسلام ،جمعی از دردمندان صاحب قلم و اندیشمند که ترکیبی از اساتید حوزه و دانشگاه می باشند، با نیتی الهی و به دور از نگرش های سیاسی و زودگذر، بر آن شدند که انتشار فصلنامه پژوهش نامه معارفحسینی را با رویکردی علمی در مرحله اول برای مخاطبان داخل کشور و در گام بعدی برای دنیای اسلام آغاز نمایند.
فصلنامه علمی- تخصصی معارف حسینی ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته در صدد است که در حوزه‌های ذیل به ترویج و گسترش فرهنگ حسینی بپردازد:
1. شخصیت و ویژگی های سیدالشهداء ع به عنوان امام، اسوه و الگو
2. معارف و احادیث گزارش شده از امام حسین ع یا مرتبط با ایشان
3. تبیین تاریخی و تاریخ تحلیلی نهضت عاشورا و حماسه کربلا
4. سیره و سبک زندگی سیدالشهداء ع
5. تحلیل عصری و روزآمد از سیره حسینی و نهضت عاشورا
6. معرفی توصیفی ،تحلیلی و انتقادی منابع و مصادر مرتبط با امام حسین ع و نهضت عاشورا
7. ادب و هنر عاشورایی
8.سایر موضوعات مرتبط با معارف حسینی

کتاب های مشابه

پژوهش نامه معارف حسینی، فصلنامه علمی تخصصی- شماره 13 - بهار 1398
پژوهش نامه معارف حسینی، فصلنامه علمی تخصصی- شماره 13 - بهار 1398
50000 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره دوازدهم- زمستان 1397
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره دوازدهم- زمستان 1397
25000 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره یازدهم- پاییز 1397
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره یازدهم- پاییز 1397
25000 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره دهم- تابستان 1397
پژوهش نامه معارف حسینی؛ فصلنامه علمی تخصصی-شماره دهم- تابستان 1397
25000 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
پژوهش نامه معارف حسینی، فصلنامه علمی تخصصی- شماره نهم - بهار 1397
پژوهش نامه معارف حسینی، فصلنامه علمی تخصصی- شماره نهم - بهار 1397
0 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
پژوهش نامه معارف حسینی، فصلنامه علمی تخصصی- شماره هشتم - زمستان 1396
پژوهش نامه معارف حسینی، فصلنامه علمی تخصصی- شماره هشتم - زمستان 1396
0 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
پژوهش نامه معارف حسینی، فصلنامه علمی تخصصی، شماره هفتم پاییز 1396
پژوهش نامه معارف حسینی، فصلنامه علمی تخصصی، شماره هفتم پاییز 1396
0 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...
پژوهش نامه معارف حسینی، فصلنامه علمی تخصصی، شماره ششم تابستان 1396
پژوهش نامه معارف حسینی، فصلنامه علمی تخصصی، شماره ششم تابستان 1396
0 ریال
پژوهش نامه معارف...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.