ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نویسنده: عادل پیغامی
انتشارات: الگوی پیشرفت
قیمت: 20000 ریال

تمامی علوم به ویژه آنهایی که از عرصه عقل نظری پای در حوزه عقل عملی می‌گذارند، چه در کیفیات و چه در کمّیات متصل یا منفصل، مشمول هندسه و اندازه اند. به عبارت دیگر شدت و ضعف، کمی و زیادی، نسبت و اضافه، حرکت و تغییر، و .... از جمله ضروریات هرگونه شناخت نظری - عملی بشری محسوب می‌شود.

به همین ترتیب یکی از حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی ناظر بر ادبیات علوم اجتماعی - انسانی و یکی از سوالات اولی و مهم انسان، مساله اندازه و مقدار ( اعم از کیل، وزن و ...) و ابزار سنجش آنها بوده است. انسان بدون ارزیابی و اندازه‌گیری، چه کمّی و چه کیفی، ارتباطی با محیط پیرامونی خود و تغییرات و تحولات و پویایی های آن برقرار نمی‌کند. شناسایی وضع موجود جهت شناخت هر آنچه از سلب و ایجاب یا قوت و ضعف وجود دارد، تطبیق و مقایسه و برقراری تناسب با اوضاع مشابه و رقیب، شناسایی پویایی و روند تغییر و تحول و جهت آن، و بالاخره نتیجه همه اینها یعنی برنامه‌ریزی جهت حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، همه و همه منوط به مقوله اندازه‌گیری، ارزشیابی و ارزیابی است. به نحوی که هرگونه اشتباه در داده‌ها و آمارها، نتیجه‌ای جز خطا در تصمیم و اشتباه در طراحی و اجرای برنامه‌های عمل به همراه نخواهد داشت. معروف است که یک فعالیت و اقدام را اگر نتوان اندازه گرفت نمی‌توان آن را مدیریت، اجرا و یا اعمال کرد ! لذا نباید از این مهم غفلت کرد که بدون اقامه نهضتی در باب اندازه‌گیری، راهی برای اجرا و تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت نخواهیم داشت.

لذا هرکدام از مساله‌ها و مولفه‌هایی که در باب الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و اصول رکین آن مثل عدالت را که در نظر بگیریم، مقوله اندازه‌گیری و طراحی سنجه‌های ساده یا ترکیبی کمّی و کیفی را می‌بینیم و باید ببینیم. در اغلب علوم اجتماعی، به ویژه دانشاقتصاد با همراهی علم آمار، شاخص‌سازی و اندازه‌گیری‌های کمی و کیفی از مهم‌ترین و سخت‌ترین حوزه‌های تولید علم محسوب می‌شوند. چرا که تحلیل و بررسی پسینی تبعات و نتایج سیاست‌های پیشنهادی و اعمال شده، و یا طراحی‌های پیشینی ابزارهای اقامه وضع مطلوب، منوط به داشتن شاخص‌هایی کارآمد و با قدرت روایی بالاست.

با اینحال طراحی شاخص در علوم اجتماعی - انسانی یکی از حوزه‌های عقب مانده و ضعیف است. در اغلب ساحت‌های انسانی، مساله اندازه‌گیری دچار مشکل بوده و یا از ابزارهایی شکننده و قابل مناقشه استفاده می‌شود. و لذا شناسایی وضع موجود و یا تحلیل روندها اکثراً با مشکل مواجه می‌شود. حتی در دانشی غالباً کمّی همچون اقتصاد، در باب پیشرفت، سال‌هاست که شاخص‌های رشد ( مانند درآمد سرانه یا تولید ناخالص ملی یا داخلی ) به مثابه ابزار سنجش و اندازه‌گیری عملکرد و دسته‌بندی کشورها مورد استفاده واقع شده و می‌شود. اما همگان به ضعف و محدودیت این شاخص‌ها در تحلیل روند توسعه کشورها و مقایسه بین آنها، اذعان داشته و دارند. هر چند اخیرا شاخص‌هایی چون " الماس توسعه "[1] " شاخص توسعه انسانی "[2] یا " شاخص کیفیت زندگی "[3]، از تلفیق موزون چند شاخص کمّی و کیفی چون رشد، مرگ و میر نوزادان، بی سوادی، امید زندگی، نرخ ثبت نام در مدارس، دسترسی به آب سالم و بهداشت و ..... معرفی شده اند، اما مشکل همچنان پیش روی محققان باقی و باز است ( HumanDevelopment Report , 2007؛ ([4] Sen , 1985.

کتاب های مشابه

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
20000 ریال
فقه الکترونیک در...

علی اکبر ایزدی فرد...
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
10000 ریال
ارائه چارچوب و مد...

وحیدرضا سلامت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
15000 ریال
تفکر نرم در طراحی...

پیام حنفی زاده
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
20000 ریال
درآمدی بر اهمیت ا...

عادل پیغامی
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
500000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.