ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

فجر بیداری( ویژه نامه سی و هفتمین بهار انقلاب)

نویسنده: گروهی از محققین
تهیه کننده ها: آستان قدس رضوی
قیمت: 0 ریال

دیروز فکر نمیکردیم که....
فکرش را هم نمیکردیم! اگرچه امام ره، محکم، باصلابت و با قلبی مطمئن نشانمان دادهبود؛ اما برایمان تصوری دور بود. باور داشتیم که میشود؛ اما نه به این زودیها! فکر نمیکردیم به این زودیها قدرتی شویم روی این کرۀ خاکی: نوروز 1358 ، دوازدهم فروردین، آن روز که با شور و شعفی برخاستها ز عمق جانمان به پای صندو قهای رأی رفتیم و انگشتهای جوهر یمان را نشان هم دادیم و از دیدنش مسرور بودیم، فکر نمیکردیم خیلی زود، سی سال بعد، انگشت اشارۀ جهانیان نشانمان دهد و شهرۀ عالمیان باشیم. قدرتهای شرق و غرب از شدت ترس و نادانی و غرور، تهدیدمان کردند و سبب خیر شدند که پیوسته درخت انقلابمان ببالد و بشکفد و امتی شویم که با ایمان به آخرین پیامبر ص، با اینکه ندیده بودی ماش، زمین هساز حکومتی جهانی باشیم؛ امتی که پیامبر ص در وصفشان فرمودند: «برادران من قومی هستند ]که[ در آخرالزمان ]خواهند آمد[؛ آ نها به من ایمان می آورند؛ درحال یکه مرا ندیده اند... هریک از آ نها بر دین خود پایدار میماند؛ درحال یکه این عمل از دست کشیدن بر خارهای گَوَن در شب تاریک یا دردس تگرفتن آتش برافروخته از درخت گز دشوارتر است. ایشان چون چراغی فروزان در دل تاریک شب میدرخشند. خداوند آ نها راا ز همۀ فتنه های تیره و تار در امان نگه میدارد. » و چه زیباست که پیامبر خدا ص آرزو میکند کاش برادران آخرالزمانی خود را م یدید؛ چراکه ایمان در عصر غیبت مهمتر و وفاداری به مکتب اسلام در عمل و تعهّد ستودنی تر است و برماست که قدر این نعمت را بدانیم. با اینهمه، امیدمان تا ثریا میرود وقتی میشنویم پیامبر ص فرمودند: «اگر علم در ثریا باشد، مردمی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت. »

کتاب های مشابه

مدیریت جهادی
مدیریت جهادی
0 ریال
مدیریت جهادی...

آستان قدس رضوی
گوهر نجابت، منتخب سخنرانی های حرم مطهر رضوی با موضوع حیا و عفاف
گوهر نجابت، منتخب سخنرانی های حرم مطهر رضوی با موضوع حیا و عفاف
0 ریال
گوهر نجابت، منتخب...

جعفر حسن زاده
پرسمان رضوی 1، وصف آفتاب
پرسمان رضوی 1، وصف آفتاب
0 ریال
پرسمان رضوی 1، وص...

محمد باقر پور امینی...
پرسمان رضوی 3، حیات علمی
پرسمان رضوی 3، حیات علمی
0 ریال
پرسمان رضوی 3، حی...

محمد باقر پور امینی...
پرسمان رضوی 4، سلوک سیاسی
پرسمان رضوی 4، سلوک سیاسی
0 ریال
پرسمان رضوی 4، سل...

محمد باقر پور امینی...
پرسمان رضوی5، منزلت زیارت
پرسمان رضوی5، منزلت زیارت
0 ریال
پرسمان رضوی5، منز...

محمد باقر پور امینی...
پرسمان رضوی6، چهره ها و روزها
پرسمان رضوی6، چهره ها و روزها
0 ریال
پرسمان رضوی6، چهر...

محمد باقر پور امینی...
پرسمان رضوی7ِ، سبک زندگی
پرسمان رضوی7ِ، سبک زندگی
0 ریال
پرسمان رضوی7ِ، سب...

محمد باقر پور امینی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.