ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

شعر انقلابی و ادبیات پایداری - (نسخه PDF)

قیمت: 90000 ریال

در این نوشته بر آنیم تا شعر انقلاب اسلامی، پیش از پیروزی و پس از پیروزی، بویژه شعر دوران دفاع مقدس را بررسی و تحلیل کنیم.
این نوشته که درقالب متن آموزشی تهیه شده در 16 درس در بارۀ انقلاب اسلامی و زمینه های اسلامی و میهنی آن، شعر انقلاب پیش از پیروزی و پس از پیروزی، دوران دفاع مقدس و پس ازآن و نیز ادبیات مقاومت در فلسطین و افغانستان فراهم شده است. در چند درس نخست به پیش زمینه ها و ویژگی های شعر انقلاب و نیز دفاع مقدس، سبک شعر، قالب ها و مضامین مهم آن پرداخته شده و سپس در چند درس مهمترین شاعران انقلاب و دفاع مقدس معرفی و شعر آنان بررسی شده است.از آنجا که ادبیات پایداری در کشور افغانستان و شعر آن دیار نیز با توجه به اوضاع دهه های اخیر آن سامان، جایگاهی در خور توجه دارد و نیز به دلیل پایگاه ویژۀ ادبیات پایداری در کشور مظلوم فلسطین، در چند درس پایانی ، ویژگی ها ونمونه هایی از آن، در شعر فلسطین و افغانستان، بررسی شده است.
اثر حاضر کوششی است مختصر و نه سزاوار در باب « شعر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ادبیات پایداری» این واقعیتی است که ادبیات نیمۀ قرن اخیر در کشورهای پارسی گو- بویژه در ایران و افغانستان- ادبیاتی است در هم تنیده با استقامت ها و پایداری ها و برخاسته از شرایط خاص سیاسی– اجتماعی. مگر می شود ملتی چنین حادثه هایی را تجربه کرده باشد و در ادبیات او بازتابی چشم نواز و گوش نشین نیافته باشد.بخشی عظیم از ادبیات این سال ها را ادبیات حماسه و مقاومت مردمی تشکیل می دهد که می خواهد بایستد و آرمان های خویش را فریاد کند و دیگران نمی خواهند و نمی پسندد.
در باب شعر انقلاب و دفاع مقدس و ادبیات پایداری البته کنگره های گوناگونی برگزار شده، مقالاتی نگاشته و کتاب هایی تألیف گردیده است؛ با این همه جای کتابی آموزشی و مدون همچنان خالی به نظر می آید.نویسندگان این اثر کوشیده اند این خلأ را، نه آنچنان که بایسته و در خور، تاحدودی پر نمایند و این میسّر نبود جز با بهره گیری از پژوهش ها و کارهای علمی دیگرانی که در این عرصه گام هایی زده اند و کوشش هایی نموده اند.

کتاب های مشابه

فلسفه تاریخ
فلسفه تاریخ
40000 ریال
فلسفه تاریخ...

جواد سلیمانی
Религиозная юриспруденция и разум
Религиозная юриспруденция и разум
30000 ریال
Религиозная юрисп...

ابوالقاسم علی دوست...
بررسی تهدید های جریان های تکفیری علیه گفتمان انقلاب اسلامی
بررسی تهدید های جریان های تکفیری علیه گفتمان انقلاب اسلامی
70000 ریال
بررسی تهدید های ج...

محمد حقی
تجارب انقلاب اسلامی
تجارب انقلاب اسلامی
70000 ریال
تجارب انقلاب اسلا...

محمد مهدی بهداروند...
مبانی، اهداف و بازتاب پیام ها و شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی
مبانی، اهداف و بازتاب پیام ها و شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی
70000 ریال
مبانی، اهداف و با...

مرتضی اشرفی
همگرایی ملت ها و واگرایی دولت های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی
همگرایی ملت ها و واگرایی دولت های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی
50000 ریال
همگرایی ملت ها و...

محمد حقی
نقش روحانیت در دستاوردهای انقلاب اسلامی
نقش روحانیت در دستاوردهای انقلاب اسلامی
70000 ریال
نقش روحانیت در دس...

محمد مهدی بهداروند...
شعر انقلابی و ادبیات پایداری
شعر انقلابی و ادبیات پایداری
90000 ریال
شعر انقلابی و ادب...

محمد فولادی،بهاء الدین اسکن...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.