ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

نسیم همدلی: همدلی و هم زبانی از منظر قرآن کریم، عترت و سیره امام رضا علیه السلام - (نسخه PDF)

نویسنده: گروهی از محققین
تهیه کننده ها: آستان قدس رضوی
قیمت: 0 ریال

به منظور رسیدن به این چشم انداز، در این نوشتار ضرورت و چیستی همدلی بیان می شود و به عوامل سبب ساز، بروز دهنده و تحکیم بخش همدلی و همزبانی اشاره می گردد. در گام های بعدی به بیان موانع همدلی و همزبانی و روش های بسترسازی و برنامه ریزی های اجرایی همدلی، برای رفع این موانع پرداخته می شود. محیط هایی مانند خانواده، خویشاوندان، همسایگان و اجتماع، نقاط هدف برای این برنامه ریزی ها هستند.
در پایان نیز شاخصه های یک جامعه همدل به عنوان یک جامعه الگو مطرح می شود. در تمام مباحث سیره و سخن امام رضا و دیگر معصومین علیم السلام به عنوان اسوه های آسمانی و الهی در برخورد همدلانه با مردم، مورد بررسی قرار می گیرد.

کتاب های مشابه

رهنما 23: احکام بانوان
رهنما 23: احکام بانوان
0 ریال
رهنما 23: احکام ب...

سید محمد ضیایی،سید مجتبی حس...
رهنما 24: برای فرزندانمان چگونه الگو باشیم؟
رهنما 24: برای فرزندانمان چگونه الگو باشیم؟
0 ریال
رهنما 24: برای فر...

علی قائمی
رهنما 25: چرا امام رضا علیه السلام ولایت عهدی را قبول کرد؟
رهنما 25: چرا امام رضا علیه السلام ولایت عهدی را قبول کرد؟
0 ریال
رهنما 25: چرا اما...

شهید مرتضی مطهری...
رهنما 26: شیخ بهایی؛ فقیه ذوفنون
رهنما 26: شیخ بهایی؛ فقیه ذوفنون
0 ریال
رهنما 26: شیخ بها...

حسین مهدوی پارسا...
رهنما30 : ضیافت ابرار
رهنما30 : ضیافت ابرار
0 ریال
رهنما30 : ضیافت ا...

محمدامین پورامینی...
رهنما 28: حرم در بستر تاریخ
رهنما 28: حرم در بستر تاریخ
0 ریال
رهنما 28: حرم در...

سید ابراهیم موسوی پناه...
رهنما 29: چهل چراغی برای سقف مشترک
رهنما 29: چهل چراغی برای سقف مشترک
0 ریال
رهنما 29: چهل چرا...

محمدرضا احمدی
رهنما 17: عدالت صحابه
رهنما 17: عدالت صحابه
0 ریال
رهنما 17: عدالت ص...

صالح قنادی

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.