ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

مجموعه مقالات همایش ادبیات و فلسفه

قیمت: 50000 ریال

جستاری که اکنون به محضر خوانندگان دانشور تقدیم می شود، ضمن آنکه از حیث موضوع بحث و آفرینش محتوایی اثر در ایران تازگی دارد، از جهت شیوه و فرایند تکون متن علمی و تولید و تدوین مباحث انتقادی ادبی نیز واجد نوآوری است.
دربارة نو بودن آن از منظر زمینة موضوع همین قدر بسنده است که در نظر داشته باشیم که یکی از چال شهای غامض فراروی نقد ادبی در کشور ما گشوده نشدن نسبت های میان ادبیات و فلسفه، بلکه نبود پیوند میان ادبیات و فلسفه است.
به دلیل نقش بنیادین و جهت دهندة مبانی و رهیافت های فلسفی در نقد ادبی در جهان معاصر از یکسو و کمرنگی پیوند میان فلسفه و ادبیات در کشور ما، عرصة نقد ادبی ما مدام از ضعفی تهدیدکننده در رنج است و عموماً کمیت منتقدان ما در تحلیل جامع زیبایی شناختی متون ادبی می لنگد.

کتاب های مشابه

فلسفه در آلمان ( از لوتر تا نیچه)
فلسفه در آلمان ( از لوتر تا نیچه)
270000 ریال
فلسفه در آلمان (...

کریم مجتهدی
ترجمه های کهن«شهاب الاخبار» (تحلیل واژگانی و ساختاری همراه با ترجمه فارسی و انگلیسی)
ترجمه های کهن«شهاب الاخبار» (تحلیل واژگانی و ساختاری همراه با ترجمه فارسی و انگلیسی)
90000 ریال
ترجمه های کهن«شها...

زهرا خسروی ومکانی...
نقدنامه اقتصاد (2)
نقدنامه اقتصاد (2)
228000 ریال
نقدنامه اقتصاد (2...

سید حسن میرجلیلی،روشنک بزرگ...
مجموعه مقالات اولین و دومین همایش اقتصاد مقاومتی؛ بررسی برنامه ها و متون
مجموعه مقالات اولین و دومین همایش اقتصاد مقاومتی؛ بررسی برنامه ها و متون
210000 ریال
مجموعه مقالات اول...

سید حسن میرجلیلی،روشنک بزرگ...
مجموعه مقالات همایش ادبیات و فلسفه
مجموعه مقالات همایش ادبیات و فلسفه
50000 ریال
مجموعه مقالات هما...

سیده مریم عاملی رضایی...
میخائیل لرمانتف و مشرق زمین
میخائیل لرمانتف و مشرق زمین
120000 ریال
میخائیل لرمانتف و...

مرضیه یحیی پور،زینب صادقی س...
مناسبات خانوادگی در رمان فارسی پس از انقلاب (1360-1390)
مناسبات خانوادگی در رمان فارسی پس از انقلاب (1360-1390)
22000 ریال
مناسبات خانوادگی...

سیده مریم عاملی رضایی...
مبانی حقوق عمومی ایران و اسلام
مبانی حقوق عمومی ایران و اسلام
70000 ریال
مبانی حقوق عمومی...

محمد جواد جاوید...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.