ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

تاریخ شعر زنان: از آغاز تا سده هشتم هجری قمری (جلد اول) - (نسخه PDF)

قیمت: 28000 ریال

گویی سنّت ادبی در ایران، سنّتی منحصراً مردانه و تک جنسی است و مردانِ حوزة شعر با اقتدار و به رسمِ زمانه سدّ راهِ زنانی شده‌اند که قصد ورود به این عرصه را داشته‌اند. حذفِ زنان در تذکره‌های پیشین و تاریخ‌های ادبی متأخر،‌ این تصوّر را تقویت کرده که زنان در تاریخِ شعرِ فارسی و این میراثِ اندیشة بشری پیشینه‌ای ندارند. بدین منظور به مفصل‌ترین تاریخ ادبیات ایران مراجعه شد. به استناد این تحقیق از آغازِ ادبِ فارسی تا پایان سدة هفتم هجری قمری حدود 165 شاعر مرد شعر سروده‌اند و در طول همان 4 قرن به 2 زنِ شاعر (رابعه و پادشاه خاتون) اشاره شده است. (صفا، 1371: ج1، 2، 3)
به عبارتی در مقابل هر 82 شاعر مرد، 1 زنِ شاعر وجود داشته است. در پژوهش حاضر که با نگاهی زنانه و به قصد کندوکاو در سرنوشت زنانِ ادبیات انجام شد، حاصلِ پژوهش، تفاوتِ معناداری با تحقیق پیشین داشت، بدین ترتیب که در طول همان 4 قرن حدود 20 زنِ شاعر،‌ فارغ از ارزشمندی یا بی‌ارزشی اشعارشان، در کتاب‌های مختلف، شعری از آنها ثبت شده است. به استناد این تحقیق نسبت شاعرانِ مرد به زن، 8 مردِ شاعر در مقابل 1 زنِ شاعر است. بنابراین شعر ایران، هنری تک جنسی نیست و زنانِ شاعر نیز در آن سهمی دارند. ادبیاتِ زنان در ایران، 10 قرن پیشینة تاریخی دارد و این میراثِ ارزشمند از یادگارهای نادری است که در اغلب فرهنگ‌ها وجود ندارد.

کتاب های مشابه

فلسفه در آلمان ( از لوتر تا نیچه)
فلسفه در آلمان ( از لوتر تا نیچه)
270000 ریال
فلسفه در آلمان (...

کریم مجتهدی
ترجمه های کهن«شهاب الاخبار» (تحلیل واژگانی و ساختاری همراه با ترجمه فارسی و انگلیسی)
ترجمه های کهن«شهاب الاخبار» (تحلیل واژگانی و ساختاری همراه با ترجمه فارسی و انگلیسی)
90000 ریال
ترجمه های کهن«شها...

زهرا خسروی ومکانی...
نقدنامه اقتصاد (2)
نقدنامه اقتصاد (2)
228000 ریال
نقدنامه اقتصاد (2...

سید حسن میرجلیلی،روشنک بزرگ...
مجموعه مقالات اولین و دومین همایش اقتصاد مقاومتی؛ بررسی برنامه ها و متون
مجموعه مقالات اولین و دومین همایش اقتصاد مقاومتی؛ بررسی برنامه ها و متون
210000 ریال
مجموعه مقالات اول...

سید حسن میرجلیلی،روشنک بزرگ...
مجموعه مقالات همایش ادبیات و فلسفه
مجموعه مقالات همایش ادبیات و فلسفه
50000 ریال
مجموعه مقالات هما...

سیده مریم عاملی رضایی...
میخائیل لرمانتف و مشرق زمین
میخائیل لرمانتف و مشرق زمین
120000 ریال
میخائیل لرمانتف و...

مرضیه یحیی پور،زینب صادقی س...
مناسبات خانوادگی در رمان فارسی پس از انقلاب (1360-1390)
مناسبات خانوادگی در رمان فارسی پس از انقلاب (1360-1390)
22000 ریال
مناسبات خانوادگی...

سیده مریم عاملی رضایی...
مبانی حقوق عمومی ایران و اسلام
مبانی حقوق عمومی ایران و اسلام
70000 ریال
مبانی حقوق عمومی...

محمد جواد جاوید...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.