ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

اعجاز هماهنگی آیات قرآن کریم

قیمت: 100000 ریال

قرآن کریم در ابعاد و عرصه‌های گوناگونی معجزه است. یکی از آنها اعجاز هماهنگی است؛ یعنی هیچ‌گونه ناسازگاری و ناهماهنگی در محتوای آیات قرآن وجود ندارد و بشر از آفرینش کتابی در مدت بیست‌و‌سه سال، در شرایط مختلف روحی و اجتماعی که در آن ناسازگاری و ناهماهنگی نباشد، عاجز است.
برخی مخالفان وحیانی‌بودن قرآن کریم و برخی مخالفان اسلام مدعی شده‌اند پاره‌ای از آیات با یکدیگر ناسازگار و ناهماهنگ‌اند. این ادعا برداشتی سطحی و بدون تأمل و تدبر در آیات قرآن یا از سر غرض‌ورزی و ایجاد شبهه است. ناسازگاری ادعاشده امری ظاهری است. با تأمل و تدبر معلوم می‌شود هیچ‌گونه ناسازگاری و ناهماهنگی میان آیات قرآن وجود ندارد و همه آیات مطرح دارای پاسخ، بلکه پاسخ‌های مستدل و متقن می‌باشد. آیات ادعاشده همراه با پاسخ آنها در این اثر آمده است.

کتاب های مشابه

فصلنامه اخلاق شماره 32 زمستان97
فصلنامه اخلاق شماره 32 زمستان97
20000 ریال
فصلنامه اخلاق شما...

گروهی از محققین...
تاویل گرایی در انحراف مهدویت
تاویل گرایی در انحراف مهدویت
110000 ریال
تاویل گرایی در ان...

محمد علی فلاح علی آباد...
استنباط حکم اخلاقی
استنباط حکم اخلاقی
120000 ریال
استنباط حکم اخلاق...

محمد عالم زاده نوری...
اعجاز هماهنگی آیات قرآن کریم
اعجاز هماهنگی آیات قرآن کریم
100000 ریال
اعجاز هماهنگی آیا...

سید علی هاشمی
تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون
تعارض اصل و ظاهر در فقه و قانون
70000 ریال
تعارض اصل و ظاهر...

سید ابراهیم رئیسی...
اندیشه سیاسی علامه طهرانی
اندیشه سیاسی علامه طهرانی
100000 ریال
اندیشه سیاسی علام...

محمدرضا ملایی
شکاف معرفت و عمل از منظر آیات
شکاف معرفت و عمل از منظر آیات
70000 ریال
شکاف معرفت و عمل...

سید محمد اکبریان...
چیستی فلسفه اسلامی
چیستی فلسفه اسلامی
10000 ریال
چیستی فلسفه اسلام...

یارعلی کرد فیروزجانی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.