ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر

نویسنده: شریف لک زایی
قیمت: 70000 ریال

در این اثر که نخستین اثر مستقل در باب منظومه فکر سیاسی امام موسی صدر است، سعی شده تا حد امکان نقاط تلاقی اندیشه و عمل وی به مخاطب نشان داده شود. در چنین بستری است که مفاهیم مهم اندیشه سیاسی صدر نظیر عدالت، آزادی، ولایت و حکومت به درستی فهم خواهد شد.
این کتاب شامل هفت فصل می شود: شرح حال، فعالیت ها و آثار، بنیان های اندیشه، آزادی، عدالت، گفت وگو و همبستگی، ولایت و حکومت.

در بخشی از این کتاب آمده است: «فهم منظومه فکری متفکران و اندیشمندان به خودی خود جذاب است و اگر صاحب اندیشه امام موسی صدر باشد این جذابیت افزون خواهد شد و جامعه متکثر و چند فرهنگی لبنان در کنار نگاه جامع نگر و اندیشمندانه امام صدر و نیز تمایزات شخصیتی وی، او را به مصلحی متفکر و کنشگری اندیشمند بدل ساخت.»

کتاب های مشابه

سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران (1368 ـ 1392)
سیاست هویت در جمهوری اسلامی ایران (1368 ـ 1392)
100000 ریال
سیاست هویت در جمه...

علیرضا زهیری
سیر تطور هویت یابی شیعیان تا پایان مدرسه شیعی بغداد
سیر تطور هویت یابی شیعیان تا پایان مدرسه شیعی بغداد
180000 ریال
سیر تطور هویت یاب...

عبدالمجید مبلغی...
فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه
فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه
110000 ریال
فلسفه علم سیاست و...

محمد پزشگی
Journal of Islam's Political Studies، Volume 1. Issue 1. March 2019
Journal of Islam's Political Studies، Volume 1. Issue 1. March 2019
0 ریال
Journal of Islam'...

گروهی از محققین...
تطبیق قاعده نفی سبیل بر قوانین افغانستان و سند استراتژیک آمریکا
تطبیق قاعده نفی سبیل بر قوانین افغانستان و سند استراتژیک آمریکا
84000 ریال
تطبیق قاعده نفی س...

سید امیرحسین حسینی ترکستانی...
هویت ملی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران
هویت ملی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران
160000 ریال
هویت ملی در اسناد...

میثم بلباسی
ظرفیت های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی
ظرفیت های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی
120000 ریال
ظرفیت های اندیشه...

راضیه زارعی
درآمدی بر مسئله کار آمدی در جمهوری اسلامی ایران
درآمدی بر مسئله کار آمدی در جمهوری اسلامی ایران
100000 ریال
درآمدی بر مسئله ک...

علیرضا زهیری

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.