ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

در منابع فقهی و حقوقی، موضوع ارث بی‌وارث به عنوان یکی از مصادیق انفال مورد بحث قرار گرفته و در جوامع روایی امامیه و اهل سنت آمده است. فقهای امامیه و عامه، در کتاب فرائض، فصلی به ارث بی‌وارث اختصاص داده‌اند. در ارث بی‌وارث آنچه در عرف متدینان حتی علما مورد توجه قرار گرفته، ترکه‌ای است که از اموال میت به جا می‌ماند که وارثی ندارد؛ لکن روشن است علاوه بر اموال، حقوقی نیز برای انسان است که این حقوق احصا گردید که بعد از فوت او همچون اموال به عنوان ارث بلاوارث به شمار می‌آید.

کتاب های مشابه

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 5
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 5
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 6
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 6
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 4
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 4
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 2
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 2
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 3
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 3
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
130000 ریال
مجموعه مقالات نخس...

جمعی از نویسندگان...
حجیت خبر واحد
حجیت خبر واحد
52000 ریال
حجیت خبر واحد...

محمدرضا رضوان طلب...
ارث بی وارث
ارث بی وارث
50000 ریال
ارث بی وارث...

سید ابراهیم رئیسی...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.