ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

بررسی و نقد مبانی نظری مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام

انتشارات: بوستان کتاب
تهیه کننده ها: موسسه بوستان کتاب
قیمت: 47000 ریال

یکی از مکتب‌های مهمّ علوم اجتماعی، «مطالعات فرهنگی بیرمنگام» است که تأثیرات بسزایی بر پژوهش‌های فرهنگی برجای نهاده است. این مکتب در دههٔ پنجاه میلادی به‌عنوان مکتبی فرهنگی، که تمرکز خود را بر مطالعهٔ فرهنگ عامه و توده‌های مردم گذاشته است، در مرکز مطالعات فرهنگی شهر بیرمنگام انگلستان تأسیس شد
، اثر حاضر در سه‌فصل تنظیم می‌شود: فصل نخست، به معرفی مکتب مطالعات فرهنگی اختصاص دارد و در آن، مفاهیم لازم در معرفی و شناسایی مکتب مطالعات فرهنگی بیان می‌‌گردد. در فصل دوم مبانی نظری مکتب مطالعات فرهنگی بررسی می‌شوند؛ مباحثی مانندِ مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی مطالعات فرهنگی. موضوع فصل سوم، نقد مبانی معرفت‌شناختی مطالعات فرهنگی است که به بررسی نقادانهٔ مبانی نظری مکتب مطالعات فرهنگی اختصاص دارد.

کتاب های مشابه

نقد مبانی ارزش شناختی لیبرالیسم
نقد مبانی ارزش شناختی لیبرالیسم
110000 ریال
نقد مبانی ارزش شن...

حسین توسلی
نقد معیار و آزادی از دیدگاه استاد شهید مطهری
نقد معیار و آزادی از دیدگاه استاد شهید مطهری
50000 ریال
نقد معیار و آزادی...

علی اکبر ذاکری
تبلیغ دینی شاخصه ها و بایسته ها
تبلیغ دینی شاخصه ها و بایسته ها
96600 ریال
تبلیغ دینی شاخصه...

حسین شرفی
سخنگوی دانا جلد اول
سخنگوی دانا جلد اول
156450 ریال
سخنگوی دانا جلد ا...

هادی مروی
سخنگوی دانا جلد دوم
سخنگوی دانا جلد دوم
150500 ریال
سخنگوی دانا جلد د...

هادی مروی
اخلاق کاربردی مبلّغ
اخلاق کاربردی مبلّغ
65800 ریال
اخلاق کاربردی مبل...

راضیه ذوالفقاری...
پژوهشی درباره تبلیغ
پژوهشی درباره تبلیغ
197750 ریال
پژوهشی درباره تبل...

محمد تقی رهبر
جامعه شناسی در عرصه تبلیغ دینی
جامعه شناسی در عرصه تبلیغ دینی
99750 ریال
جامعه شناسی در عر...

شمس الله مریجی

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.