ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

تصویری از ملائکه و ابلیس

انتشارات: بوستان کتاب
تهیه کننده ها: موسسه بوستان کتاب
قیمت: 39600 ریال

ملائکه و ابلیس، موجوداتی هستند که در قرآن و روایات، بارها از آن‌ها یاد شده و از مفاهیم کلیدی برای درک معارف دینی است. اما تاکنون برای جوانان تصویری صحیح و درستی از آنان ارائه نشده و بیشتر آثار معمولاً با پیچیدگی و ابهام، توأم است. اثر حاضر کوشیده است با استفاده از منابع مهم تفسیری و روایی و نکته سنجی‌های مفسّران، با قلمی روان و ساده، مفهوم ملائکه و ابلیس را به تصویر بکشد.

کتاب های مشابه

مشجر الوافی 3: شجره نامه کامل سادات؛ بخش اول سادات موسوی...
مشجر الوافی 3: شجره نامه کامل سادات؛ بخش اول سادات موسوی...
160000 ریال
مشجر الوافی 3: شج...

سید حسین موسوی ابوسعیده،محس...
مشجر الوافی 4: شجره نامه کامل سادات؛ بخش دوم: سادات رضوی...
مشجر الوافی 4: شجره نامه کامل سادات؛ بخش دوم: سادات رضوی...
160000 ریال
مشجر الوافی 4: شج...

سید حسین موسوی ابوسعیده،محس...
مشجر الوافی 5: شجره نامه کامل سادات؛ بخش سوم: سادات حسینی؛ جلد اول
مشجر الوافی 5: شجره نامه کامل سادات؛ بخش سوم: سادات حسینی؛ جلد اول
160000 ریال
مشجر الوافی 5: شج...

سید حسین موسوی ابوسعیده،محس...
مشجر الوافی 6: شجره نامه کامل سادات؛ بخش سوم: سادات حسینی؛ جلد دوم
مشجر الوافی 6: شجره نامه کامل سادات؛ بخش سوم: سادات حسینی؛ جلد دوم
160000 ریال
مشجر الوافی 6: شج...

سید حسین موسوی ابوسعیده،محس...
مشجر الوافی 7: شجره نامه کامل سادات؛ بخش سوم: سادات حسینی؛ جلد سوم
مشجر الوافی 7: شجره نامه کامل سادات؛ بخش سوم: سادات حسینی؛ جلد سوم
160000 ریال
مشجر الوافی 7: شج...

سید حسین موسوی ابوسعیده،محس...
مشجر الوافی 8: شجره نامه کامل سادات؛ بخش چهارم: سادات حسنی؛ جلد اول
مشجر الوافی 8: شجره نامه کامل سادات؛ بخش چهارم: سادات حسنی؛ جلد اول
160000 ریال
مشجر الوافی 8: شج...

سید حسین موسوی ابوسعیده،محس...
مشجر الوافی 9: شجره نامه کامل سادات؛ بخش چهارم: سادات حسنی؛ جلد دوم
مشجر الوافی 9: شجره نامه کامل سادات؛ بخش چهارم: سادات حسنی؛ جلد دوم
160000 ریال
مشجر الوافی 9: شج...

سید حسین موسوی ابوسعیده،محس...
مشجر الوافی 10: شجره نامه کامل سادات؛ بخش چهارم: سادات حسنی؛ جلد سوم
مشجر الوافی 10: شجره نامه کامل سادات؛ بخش چهارم: سادات حسنی؛ جلد سوم
160000 ریال
مشجر الوافی 10: ش...

سید حسین موسوی ابوسعیده،محس...

دیدگاه (1)

  • sadeghi
    1398

    کتابی بسیار عالی و مفید بود

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.