ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

مفهوم معنویت در غرب (با تاکید بر عصر پست مدرن)

انتشارات: الگوی پیشرفت
قیمت: 12000 ریال

معنویت در زبان انگلیسی واژه‌ای است که در طیف وسیعی از حوزه‌های مفهومی به کار برده می شود که شاید وجه مشترک آنها تنها نوعی فراروی از ظاهر باشد. اما برای اینکه بدانیم غیر از فراروی از ظاهر مؤلفه‌های دیگر واژه معنویت چیست اول لازم است به این نکته توجه کنیم که در غرب باید از معنویت‌ها صحبت کرد و نه از یک معنویت. به عبارت دیگر واژة معنویت در ادوار مختلف تاریخ غرب و در بافت‌های فرهنگی متفاوت، معانی گوناگونی داشته است و بعضاً این معانی در تضاد با یکدیگر بوده‌اند. در تک نگاشت حاضر برای اثبات این ادعا روش تبارشناسی به عنوان روش تحقیق اتخاذ شده است. براساس این روش ابتدا فرهنگ غرب به چهار دوره متمایز گفتمانی تقسیم می‌شود و به طور مجزا مفهوم معنویت در هر یک از این ادوار بررسی شده و در ساخت مفهومی آن مداقه شده است. در نهایت با تمرکز بر گفتمان اخیر فرهنگ غرب، یعنی گفتمان پست مدرن، مفهوم معنویت در فضای این گفتمان شناسایی می‌شود. دغدغة اصلی این بحث آن است که نشان دهد پیش از رجوع به ادبیات معنویت و معنویت پژوهی در غرب چه در جهت نقد یا استفاده از آن باید دلالت‌های مخفی این واژه و تأثیرپذیری مفهومی آن از فضای‌ گفتمانی عصرش را شناخت.

کتاب های مشابه

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
20000 ریال
فقه الکترونیک در...

علی اکبر ایزدی فرد...
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
10000 ریال
ارائه چارچوب و مد...

وحیدرضا سلامت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
15000 ریال
تفکر نرم در طراحی...

پیام حنفی زاده
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
20000 ریال
درآمدی بر اهمیت ا...

عادل پیغامی
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
500000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.