ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

تبیین و نقد رویکردهای معاصر درباره تربیت معنوی کودکان

انتشارات: الگوی پیشرفت
قیمت: 17000 ریال

پژوهش حاضر با هدف مطالعه انتقادی تربیت معنوی برای کودکان ( S4C ) در دنیای معاصر و ترسیم الگوی اسلامی - ایرانی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ارتباط آن‌ها انجام شد. برای این منظور در گام نخست، مفهوم معنویت از منظر اندیشمندان منتخب پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و چارچوبی مشتمل بر شش نوع جهان‌بینی درباره این مفهوم به‌دست آمد. سپس، مبانی فلسفی هر یک از جهان‌بینی‌های یادشده تبیین و به تناسب، شش نوع پداگوژی‌ شناسایی و تشریح شد. سرانجام، مفهوم تربیت معنوی برای کودکان و دلالت‌های آن بر اساس هر جهان‌بینی استنباط گردید. در گام دوم، الگوی اسلامی - ایرانی تربیت معنوی برای کودکان با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و مبانی نظری سند تحول بنیادین و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران تبیین و طراحی شد. در گام سوم، رویکردهای موجود درباره تربیت معنوی برای کودکان با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران مورد نقد و ارزیابی قرار گرفتند. بدین‌ترتیب، زمینه لازم جهت تحلیل نکات مثبت و منفی هر یک از رویکردهای غربی و چگونگی استفاده از آموزه‌های آنها در الگوی اسلامی - ایرانی تربیت معنوی برای کودکان و نوع ارتباط آنها روشن شد. برخی از مهم‌ترین نقدهای وارد بر دیدگاه‌های رایج عبارتند از: وجود تکثر در چیستی مرجع امر معنوی، همه خداگرایی؛ ساختنی‌بودن حقیقت و معنا؛ محدود‌شدنِ تربیت معنوی به پرورش قوه شناختی کودک و غفلت از سایر ابعاد و نقش آن‌ها در رشد معنوی او؛ آشنایی سطحی با ادیان و سایر چشم‌اندازهای معنوی و غیره، در عین‌‌ حال، هر یک از جهان‌بینی‌های بالا دارای برخی نکات مثبت و روش‌هایی هستند که می‌تواند مورد استفاده واقع شود، مانند تأکید بر ارتباط و تعامل کودک با دیگران و توسعه روایت‌های او از تجارب زیسته، آموزش خلاق و پوپا، هدایت کودکان به‌سوی شناخت مسائل و مشکلات معنوی جامعه و تلاش برای حل آنها از طریق رویکرد مساله‌محور و دانش‌آموز‌محور، شناخت معانی مختلف فرهنگی، نقد و تفسیر آنها و شناسایی چگونگی تأثیر آنها بر نگرش و رفتار افراد، توانمند ساختن کودکان از طریق پرورش سواد معنوی و تأمل و تفکر انتقادی در آنها، شروع آموزش مسائل و مفاهیم معنوی از واقعیات موجود و توجه به سطح ساختنی معنا و غیره.

کتاب های مشابه

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
20000 ریال
فقه الکترونیک در...

علی اکبر ایزدی فرد...
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
10000 ریال
ارائه چارچوب و مد...

وحیدرضا سلامت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
15000 ریال
تفکر نرم در طراحی...

پیام حنفی زاده
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
20000 ریال
درآمدی بر اهمیت ا...

عادل پیغامی
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
500000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.