ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

بت پرستی به عنوان سرطان روانی- معنوی

انتشارات: الگوی پیشرفت
قیمت: 15000 ریال

هدف از نوشتار حاضر بررسی پدیده روانی، اجتماعی، اعتقادی و معنوی بت پرستی در مقابل دیدگاه توحیدی می باشد که شامل دیدگاه وحیانی ( با استفاده از قرآن و کتب آسمانی )، دیدگاه روانی ( شامل طرحواره های ناکارآمد معنوی ) و دیدگاه اجتماعی ( شامل تقویت ها و تهدیدهای ناهنجار اجتماعی ) در جهت پرورش بت می باشد. در مقابل این پدیده اجتماعی - روانی تقویت دیدگاه توحیدی و معنوی قرار دارد که بر مبنای رشد روان انسان بنا شده است. بت پرستی شامل پرورش بت های درونی و بیرونی است و بر پایه نگاه ایستا به قدرت های دنیوی به جای نگاه پویای توحیدی به هستی استوار می باشد. این نگاه ایستا، روان را از حرکت و پویایی باز می دارد و در فرایند رشد انسان رکود ایجاد می کند. این نوشتار با هدف آشناسازی خوانندگان با مشکل فراگیر بُت سازی و بت پرستی و در راستای و آزاد‌کردن آنان از بت های ساخته شده و جلوگیری از پرورش بت های روانی و معنوی تدوین شده است و در راستای رسیدن به فلاح و شکوفایی که آرمان اصلی نبی اکرم می باشد – قولوا لااله الا الله تفلحوا - تدوین شده است.

کتاب های مشابه

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
20000 ریال
فقه الکترونیک در...

علی اکبر ایزدی فرد...
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
10000 ریال
ارائه چارچوب و مد...

وحیدرضا سلامت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
15000 ریال
تفکر نرم در طراحی...

پیام حنفی زاده
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
20000 ریال
درآمدی بر اهمیت ا...

عادل پیغامی
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
500000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.