ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

ذهن فعال یاد گیرنده

قیمت: 26000 ریال

مادامی که با مقوله‌ی یادگیری مواجه هستیم، مغز هم موضوعی مرتبط با آن است که گاهی عدم توجه به آن و توجه بیش از حد به متغیرهای دیگر در یادگیری، مسیر رشته و ترقی تعلیم و تربیت را به بیراهه می‌کشاند. امروزه بیش از پیش آشنایی معلمان با پژوهش‌های پیرامون مغز و ذهن دانش آموزان یک امر ضروری است. کتاب حاضر، پیرامون ارتباط بین مغز و آموزش و پرورش مطالبی را ارائه نموده است که دانستن آن برای هر معلمی نیاز است.
واژه تعلیم و تربیت از ریشه لاتین گرفته شده که به معنای راهنمایی جهت‌دار یادگیری است ( گواسوامی، 2004 ). علم عصب نیز علمی است که فرآیندهای یادگیری مغز را از سطح مولکولی و سلولی تا نظام‌های عصبی را بررسی می‌کند. در حقیقت مطالعه یادگیری، علوم تعلیم و تربیت و عصب را به یکدیگر پیوند می‌زند ( گواسوامی، 2004 ). از طرف دیگر مهمترین هدف نظام های آموزشی کمک به دانش‌آموزان در جهت ساختن معنای بیشتری از خود، دیگران و محیط پیرامونشان می‌باشد ( برودی، 2002 ). خلق معنا نیز عملکرد محوری مغز است ( جنسن، 2000 ) که از طریق یادگیری صورت می‌پذیرد. بنابراین می‌توانیم یادگیری و تعلیم و تربیت را از چشم‌انداز بیولوژیک بدین‌گونه تعریف نماییم: (( فرآیندهای شکل‌دهی ارتباطات نورونی در پاسخ به محرک‌های محیطی بیرونی و کنترل و افزودن مناسب این محرک‌ها )). پس یادگیری و تعلیم و تربیت می‌تواند به عنوان رشته‌ای جدید از علوم طبیعی در نظر گرفته شود که قلمرو آن کل حیطه‌ی زندگی انسان و اموری نظیر محیط جنینی، مراقبت از کودک، اکتساب زبان، تعلیم و تربیت عمومی و خصوصی و توان‌بخشی را دربرمی‌گیرد ( گوسوامی، 2004 ). این قلمرو نوین را با عناوین مختلفی نظیر: ذهن، مغز و تعلیم‌ وتربیت ( انصاری و کاچ، 2006 )، مغز و تعلیم وتربیت ( گواسوامی، 2004 ;، 2002، پوسنر و روت بارت، 2005 ) تعلیم و تربیت مغز‌محور یا سازگار با مغز ( بروئر، 1997، جنسن، 2000 ) نامیده‌اند.

کتاب های مشابه

راهکاری های افزایش دقت و تمرکز کودکان
راهکاری های افزایش دقت و تمرکز کودکان
30000 ریال
راهکاری های افزای...

دکتر زهرا امیر آتشانی،انور...
15 گام تا تمرکز کودکان
15 گام تا تمرکز کودکان
37500 ریال
15 گام تا تمرکز ک...

دکتر زهرا امیر آتشانی،ندا ف...
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت
18000 ریال
سنجش و اندازه گیر...

مریم نجفی مقدم نژاد،دکتر رح...
هنر و یادگیری
هنر و یادگیری
20000 ریال
هنر و یادگیری...

مهستی رسولی،رضوان رسولی...
مدیریت دقیقه ها در مدرسه
مدیریت دقیقه ها در مدرسه
26000 ریال
مدیریت دقیقه ها د...

طیبه وردی علائی...
معلم باسواد، معلم امروز
معلم باسواد، معلم امروز
22500 ریال
معلم باسواد، معلم...

زهره اکبری سبزواری...
راهکار های ایجاد تفکر منطقی در کودک
راهکار های ایجاد تفکر منطقی در کودک
10000 ریال
راهکار های ایجاد...

مهستی رسولی،دکتر زهرا امیر...
ذهن فعال یاد گیرنده
ذهن فعال یاد گیرنده
26000 ریال
ذهن فعال یاد گیرن...

افسانه عسگری،عزیزه نوری شاو...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.