ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

چیستی علل انحطاط تمدن اسلامی پرسشی است که سال هاست ذهن اندیشمندان مختلف را به خود مشغول کرده است. هرکدام از اندیشمندان متناسب با مبانی فکری و دانسته های خود به این پرسش پاسخ گفته اند. ضرورتِ یافتن پاسخ این پرسش، امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. ایران اسلامی امروز بیش ازپیش ضرورت حرکت جدی تر به سوی احیای تمدن اسلامی را باور کرده است و برای دست یافتن به این هدف، راهی جز آسیب شناسی تمدن اسلامی وجود ندارد. این آسیب شناسی باید تاحدامکان عالمانه و به دور از حب وبغض انجام شود. از بین پاسخ های فراوانی که به این پرسش بیان شده است، نظریۀ استاد مطهری به‌دلیل اینکه به خوبی با مبانی اسلام و تمدن اسلامی آشنا بود و در دورۀ معاصر می زیست، اهمیتی ویژه دارد. علل انحطاط تمدن اسلامی دغدغه ای مهم برای استاد مطهری بود و ایشان به صراحت به این نکته اشاره کرده بود و می توان بخش زیادی از آثار او را در چارچوب پاسخ او در این پرسش جای داد.
استاد مطهری پاسخ دادن به این پرسش را کاری دشوار و خارج از توان یک نفر توصیف کرده است؛ اما برای آغاز این راه طولانی براساس تحلیل خود و نظر اندیشمندان مختلف سه زمینۀ اصلی را برمی شمرده است: 1. اسلام؛ 2. مسلمانان؛ 3. عوامل بیگانه. استاد مطهری در بخش اسلام سه زمینۀ اصلی؛ یعنی اعتقادات اسلامی، اخلاق اسلامی و نیز احکام و نظام اسلامی را از هم تفکیک کرده و هریک را جداگانه بررسی کرده است. تمرکز اصلی استاد در کتاب های گوناگون بر همین سه بخش اسلام بوده و به دو بخش دیگر کمتر و پراکنده تر پرداخته است. استاد مطهری در بخش اسلام به انتقاد کسانی پاسخ می دهد که معتقدند آموزه های اسلام عامل اصلی انحطاط تمدن اسلامی بوده است.

کتاب های مشابه

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
20000 ریال
فقه الکترونیک در...

علی اکبر ایزدی فرد...
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
10000 ریال
ارائه چارچوب و مد...

وحیدرضا سلامت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
15000 ریال
تفکر نرم در طراحی...

پیام حنفی زاده
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
20000 ریال
درآمدی بر اهمیت ا...

عادل پیغامی
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
500000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.