ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

امنیت اقتصادی نقد الگوی نئولیبرالی توسعه در پرتو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

انتشارات: الگوی پیشرفت
قیمت: 17000 ریال

رویکرد غالب در بررسی‌های امنیت که در جریان جنگ سرد پدیدار شد را می‌توان رئالیسم سیاسی و دل مشغول چهار مقوله دولت‌ها، راهبرد، علم و وضع، موجود دانست. رویکرد رئالیستی ( واقع‌گرایی ) بر روی دولت‌ها متمرکز بود، زیرا آنها را مهم ترین کنشگر و موضوع امنیت می‌دانست. از آنجا که یکی از اصلی‌ترین دلمشغولی‌های این رویکرد « راهبرد » بود، بیان می‌کرد که مهمترین ملاحظات نظری علمی حول تمهید بهترین شیوه‌های به کارگیری تهدید و توسل به نیروی نظامی است. رئالیست‌ها چون مشتاق بودند که علمی به نظر برسند دانش عینی و نه صرف آراء و نظرها را درست و معتبر می‌دانستند و از تحلیل گران انتظار داشتند، روش‌هایی را اخذ نمایند که تقلیدی از علوم طبیعی باشند. این رویکرد علاقه تلویحی و محافظه کارانه برای حفظ وضع موجود داشت. رئالیست‌ها دولت‌ها را همچون توپ بیلیارد و جعبه سیاهی در نظر می‌گرفتند و به درون دولت‌ها و ملاحظات امنیتی درون دولت‌ها نمی‌پرداختند.
اگر چه دوران جنگ سرد دیدگاه‌های متفاوت و متضاد با رئالیست‌ها وجود داشت ولی این دیدگاه‌ها در دوران جنگ سرد پیشرفت نظری و عملی چندانی نکرد. ولی انتشار کتاب « مردم، دولت‌ها و هراس » بری بوزان در 1983 تحول بسیار مهمی در جریان اصلی مطالعات امنیت بود.
دیدگاه بوزان دو ستون از چهار ستون مطالعات سنتی امنیت رئالیسمی را از اساس متزلزل می‌ساخت. استدلال بوزان بر این پایه صورت‌بندی می‌شد که امنیت تنها ناظر بر دولت‌ها نیست بلکه به همه فعالیت‌های انسان مربوط می‌شود و نمی‌توان امنیت را به تکیه روی نیروی نظامی محدود کرد. بوزان چارچوبی را بسط داد که به موجب آن، امنیت فعالیت‌های بشری متاثر از 5 بخش عمده‌ای بود که هر یک کانون خاص خود و شیوه‌های ویژه برای آرایش اولویت‌ها داشت.

کتاب های مشابه

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
20000 ریال
فقه الکترونیک در...

علی اکبر ایزدی فرد...
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رع تعارضات بین برنامه های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
10000 ریال
ارائه چارچوب و مد...

وحیدرضا سلامت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
15000 ریال
تفکر نرم در طراحی...

پیام حنفی زاده
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
20000 ریال
درآمدی بر اهمیت ا...

عادل پیغامی
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد سوم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد چهارم)
500000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد پنجم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد ششم)
50000 ریال
مجموعه مقالات ششم...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.