ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

اصطلاح نامه اصلاح الگوی مصرف

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 20000 ریال

با توجه به نام گذاری سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف، بررسی جنبه های مختلف این موضوع به گزاره ها، موضوعات و مسائل مختلفی مرتبط است که آگاهی درست از آنها بخصوص اگر همراه با روابط مفهومی منطقی و نظام یافته واژگانی باشددر بررسی ها و پیگیری تفصیلی بحث، بسیار کارآمد و راهگشا خواهد بود.اصطلاح نامه اصلاح الگوی مصرف مشتمل است بر واژگان کلیدی مربوط به موضوع یاد شده که از بررسی بیش از 15 عنوان کتاب و بیش از 400 مقاله بدست آمده است.در این مجموعه 1192 عنوان و اصطلاح، گردآوری، سازماندهی و بر اساس روابط مفهومی نظام یافته ارائه شده است تا به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی در مدیریت اطلاعات در بحث الگوی مصرف به محققان، تصمیم سازان و تصمیم گیران کمک کند.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
مقدمه
اصطلاح نامه

کتاب های مشابه

فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهید مطهری
فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهید مطهری
213000 ریال
فرهنگ موضوعات و چ...

محمد هادی یعقوب نژاد...
فرهنگنامه علوم قرآنی
فرهنگنامه علوم قرآنی
160000 ریال
فرهنگنامه علوم قر...

گروهی از محققین...
فرهنگنامه اصول فقه
فرهنگنامه اصول فقه
90000 ریال
فرهنگنامه اصول فق...

گروهی از محققین...
اصطلاح نامه اصلاح الگوی مصرف
اصطلاح نامه اصلاح الگوی مصرف
20000 ریال
اصطلاح نامه اصلاح...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.